Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs na plakat w ramach XI Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi

Data publikacji 23.11.2017

18 października w całej Unii Europejskiej obchodzony był już po raz jedenasty Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi. Suwalska Policja od lat, w ramach działań profilaktycznych „Nie ufaj bezGRANICznie”, stara się uświadomić mieszkańcom , czym jest handel ludźmi i jak się przed nim ustrzec. W ramach działań informacyjno-edukacyjnych policyjni profilaktycy zorganizowali konkurs skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na plakat pod hasłem „Nie daj się zniewolić – nie wszystko ma swoją cenę!”.

Jedną z najważniejszych kwestii, związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi, jest budowanie szeroko rozumianej świadomości społecznej. Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zorganizował konkurs skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na plakat pod hasłem „Nie daj się zniewolić – nie wszystko ma swoją cenę!”. Myślą przewodnią konkursu jest upowszechnienie informacji na temat zagrożeń związanych z handlem ludźmi oraz propagowanie wiedzy na temat zachowania ostrożności podczas turystyki krajowej i zagranicznej.

W przedsięwzięciu tym wzięły udział także szkoły z terenu Suwałk i powiatu suwalskiego. Przesłane do konkursu plakaty oceniane były przez jury, między innymi pod względem zgodności tematu pracy z tematyką konkursową, jej oryginalności, a także formy przekazu. W skład komisji konkursowej weszli przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach oraz Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. Jury jednogłośnie wybrało za najlepszy plakat, pracę której autorką była Patrycja Gajewska- uczennica klasy II b LO Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach. Praca Patrycji zostanie umieszczona w kalendarzu profilaktycznym na rok 2018, natomiast Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach, z której został wyłoniony laureat, otrzyma dyplom edukatora bezpieczeństwa.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi już w grudniu, w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.