Podlaskie działania „Stop demoralizacji – uwaga nikotyna” - Aktualności - Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podlaskie działania „Stop demoralizacji – uwaga nikotyna”

Data publikacji 01.12.2017

Podlascy policjanci przeprowadzili wczoraj na terenie województwa działania „Stop demoralizacji – uwaga nikotyna”. Głównym ich celem było zapobieganie i zwalczanie demoralizacji oraz przestępczości wśród dzieci i młodzieży.

Na terenie województwa podlaskiego, wczoraj, funkcjonariusze i pracownicy Policji realizowali działania „Stop demoralizacji – uwaga nikotyna”. Głównym ich celem było zapobieganie i zwalczanie demoralizacji oraz przestępczości wśród dzieci i młodzieży. To właśnie młodzi ludzie są szczególnie podatni na zagrożenia jakie niosą substancje psychoaktywne, ale również używanie wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych. Akcja objęła zasięgiem przede wszystkim rejony szkół ponadgimnazjalnych oraz miejsca szczególnie odwiedzane przez młodzież. Podczas działań funkcjonariusze reagowali na wszelkie przejawy demoralizacji, w tym w szczególności palenie papierosów. Dokonywano kontroli punktów sprzedaży tytoniu pod kątem naruszenia przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Policjanci, w tym dzielnicowi, wspólnie z pracownikami Policji prowadzili liczne spotkania edukacyjne, podczas których przedstawili zakres odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz profilaktyki antynikotynowej. W wybranych szkołach za pomocą alkogogli uczniowie mogli również przekonać się, jaki wpływ na organizm młodego człowieka mają substancje psychoaktywne. Uczestnicy spotkań mogli również sprawdzić zawartość szkodliwego tlenku węgla w wydychanym powietrzu za pomocą smokolizera.

W ciągu tego dnia ponad 230 policjantów oraz pracowników Policji przeprowadziło 60 spotkań profilaktycznych. Ujawnili oni 44 nieletnich zagrożonych demoralizacją, a także 5 osób, które popełniły czyny karalne. Funkcjonariusze zatrzymali również osobę poszukiwaną.

Policjanci zapowiadają, że tego rodzaju działania będą kontynuowane w przyszłości.