Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„WIDZIMY, REAGUJEMY, PRZECIWDZIAŁAMY – RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY WOBEC OSÓB ZALEŻNYCH” – KONFERENCJA W STAROSTWIE POWIATOWYM W ŁOMŻY

Data publikacji 08.12.2017

W Starostwie Powiatowym w Łomży odbyła się dziś konferencja pn. „Widzimy, reagujemy, przeciwdziałamy – Razem przeciwko przemocy wobec osób zależnych”. W spotkaniu zorganizowanym z inicjatywy Komendy Miejskiej Policji w Łomży, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży uczestniczyli przedstawiciele służb, instytucji i podmiotów, którzy zajmują się przeciwdziałaniem zjawisku przemocy. Konferencja odbywała się pod patronatem Starosty Łomżyńskiego.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele służb, instytucji oraz podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz udzielaniem pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku występowania tego zjawiska. Podczas spotkania poruszone zostały najistotniejsze kwestie związane z tematem przemocy wobec kobiet i dzieci, osób starszych, chorych, a także niepełnosprawnych. Prelegenci omówili między innymi procedurę „Niebieskiej Karty”, aspekty prawne i medyczne przemocy oraz jej źródła. Uczestnikom inicjatywy zwracano również uwagę na to, jak rozpoznawać przemoc w rodzinie oraz jak skutecznie reagować na tego typu zjawisko. Przedstawiciele Wydziału Prewencji z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz Komendy Miejskiej Policji w Łomży, w swoich wystąpieniach, odnieśli się do programu profilaktycznego pn. „poMOC, a nie przeMOC”, wykładając uczestnikom spotkania założenia i cele podejmowanych przez Policję działań przeciwdziałających zjawisku przemocy. Z kolei Kapelan łomżyńskich Policjantów Ks. Radosław Kubeł zauważył, że często dochodzi do izolacji oraz zamknięcia się osób starszych przed światem zewnętrznym, z powodu braku zrozumienia oraz rozpoznania potrzeb seniorów ze strony osób najbliższych. Tego typu zachowanie, w odczuciu osób starszych, zwłaszcza u progu schyłku życia, może prowadzić do niezwykle bolesnych dla nich doświadczeń życiowych. W dalszej części konferencji przedstawione również zostały sposoby interdyscyplinarnej współpracy pomiędzy instytucjami i podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie minimalizacji zjawiska przemocy. Dzisiejsze spotkanie było też doskonałą okazją do wręczenia nagród laureatom konkursu plastycznego pod hasłem „Stop przemocy”. Z kolei łomżyńscy dzielnicowi informowali z uczestników spotkania o możliwości korzystania z policyjnego narzędzia jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.