RUSZA AKCJA „BEZPIECZNE WAKACJE 2018” - Aktualności - Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

RUSZA AKCJA „BEZPIECZNE WAKACJE 2018”

Data publikacji 18.06.2018

Dzisiaj w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim zorganizowana została konferencja prasowa pn. „Bezpieczne Wakacje 2018”. W spotkaniu zainicjowanym przez Wojewodę Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego uczestniczyli: Podlaski Kurator Oświaty Beata Pietruszka, Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Piotr Pietraszko, p.o. Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Tomasz Wyszkowski oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku komisarz Dariusz Matynka.

Dzisiaj w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim zorganizowana została konferencja prasowa pn. „Bezpieczne Wakacje2018”. Spotkanie otworzył Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, który na wstępie przywitał zaproszonych gości: Podlaskiego Kuratora Oświaty Beatę Pietruszkę, Zastępcę Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Piotra Pietraszko, p.o. Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego Tomasza Wyszkowskiego oraz Zastępcę Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku komisarza Dariusza Matynkę. 

Głównym tematem dzisiejszej konferencji było zagadnienie dotyczące zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku na terenie województwa podlaskiego. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku komisarz Dariusza Matynka przedstawił miedzy innymi działania oraz przedsięwzięcia profilaktyczne, które będą realizowane przez podlaskich policjantów pionu prewencji oraz ruchu drogowego. Ponadto poinformował słuchaczy o wzmożonych kontrolach autobusów przewożących dzieci na wakacyjny wypoczynek, a także o licznych patrolach pełniących służbę w rejonie akwenów.