Warsztaty szkoleniowe instruktorów taktyki i technik interwencji - Aktualności - Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Warsztaty szkoleniowe instruktorów taktyki i technik interwencji

Data publikacji 28.06.2018

Na terenie Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, odbyła się III edycja warsztatów metodyczno – szkoleniowych policyjnych instruktorów taktyki i technik interwencji. W trakcie ćwiczeń mundurowi podnosili swoje umiejętności w działaniu w sytuacjach kryzysowych.

Wczoraj, na terenie Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, policyjni instruktorzy taktyki i technik interwencji uczestniczyli w III edycji warsztatów metodyczno – szkoleniowych. W trakcie szkolenia mundurowi wymieniali się doświadczeniami zdobytymi w komórkach interwencyjnych oraz ćwiczyli symulacje z zakresu taktyki działań, ewakuacji poszkodowanych ze strefy zagrożonej czy sposobach postępowania przy zabezpieczaniu miejsca zdarzenia kryzysowego do czasu przyjazdu służb współdziałających z Policją.

Warsztaty zostały wzbogacone zajęciami na strzelnicy. Instruktorzy Sekcji Dobru i Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, sprawdzali odporność psychiczną uczestników poprzez tworzenie specjalnych utrudnień w trakcie strzelań dynamicznych.

Policyjni instruktorzy zdobytą wiedzę będą przekazywać mundurowym pełniącym służbę patrolowo – interwencyjną w swoich jednostkach.