Aktualności

Polemika do artykułu w Gazecie Wyborczej "Ekolodzy znów w sądzie. Policja odwołuje się od uniewinnienia aktywistów z Czerlonki"

Data publikacji 06.07.2018

Na portalu internetowym białostockiej Gazety Wyborczej, pojawił się artykuł dotyczący posiedzenia Sądu Okręgowego w Białymstoku, który rozpatrywał apelację w związku z łamaniem prawa podczas protestów w Puszczy Białowieskiej. Autorzy artykułu wykazali się brakiem rzetelności dziennikarskiej opisując czynności policjantów słowami: „przyrodnik i poeta – zostali rzuceni na ziemię” oraz używając stwierdzenia „ze wszystkimi policja rozprawiła się brutalnie”. Celowo przedstawili czynności funkcjonariuszy policji w sposób uniemożliwiający czytelnikowi poznanie obiektywnej prawdy, naruszając tym samym dobre imię interweniujących policjantów. Autorzy skłamali opisując działania funkcjonariuszy jako brutalne, przypisując funkcjonariuszom łamanie praw człowieka.

Podobnie rzecz się miała w maju br., gdzie dziennikarz Gazety Wyborczej opisał zdarzenia, które nigdy nie zaistniały. Wraz z informacjami o czynnościach legitymowania prowadzonych przez policjantów, autor zawarł nieprawdziwą relację  o wyciąganiu zgromadzonych osób z tłumu. Nie miało to odzwierciedlenia ani w materiale filmowym, ani w fotograficznym zamieszczonym na portalu Gazety Wyborczej. Pomimo publicznej prośby skierowanej do autora artykułu, do chwili obecnej nie został przedstawiony materiał potwierdzający wersję autora.

Celowe przedstawianie  działań funkcjonariuszy niezgodnie z rzeczywistością,  jest przejawem lekceważącego stosunku do podstawowych zasad i wartości etycznych.

W orzecznictwie sądowym utrwalony jest pogląd, że „Na etapie wykorzystania materiałów prasowych istotne jest przede wszystkim wszechstronne, a nie selektywne przekazanie informacji, przedstawienie wszystkich okoliczności i nie działanie „pod z góry założoną tezę”. (wyrok SA w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2008 r., I Aca 245/08).

Przytoczone orzeczenie w odniesieniu do opublikowanego kłamstwa, potwierdza jednolity pogląd przedstawicieli prawa prasowego, którzy podkreślają, że „Na dziennikarzu ciąży też obowiązek zachowania obiektywizmu w publikacjach. Dziennikarz nie powinien dopuścić do tego, by obraz wydarzeń został przekazany do społecznego obiegu przez zainteresowane strony, w szczególności gdy pozostają one w konflikcie. W konsekwencji bowiem rzetelna informacja zostałaby zastąpiona propagandą” (E. Ferenc-Szydełko, Prawo prasowe. Komentarz, Oficyna, 2010, wyd. III.).

Praca w Policji