Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

NIEPRAWDZIWE INFORMACJE W ARTYKULE GAZETY WYBORCZEJ O DZIAŁANIACH POLICJANTÓW

Data publikacji 01.02.2019

W opublikowanym 1 lutego 2019 roku na łamach Gazety Wyborczej artykule pt. „Nacjonaliści znów mają prowokować”, jego autor formułuje nierzetelny pogląd o tym, że policjanci zabezpieczający marsz „nie zareagowali na nazistowską i faszystowską symbolikę towarzyszącą jego uczestnikom”. Należy jednak przypomnieć autorowi, że profesjonalnie działający funkcjonariusze policji działają na podstawie przepisów prawa i w ramach obowiązującego prawa.

Autorowi tekstu należy przypomnieć, że policjanci działają na podstawie przepisów prawa i w ramach obowiązującego prawa. W artykule pt. „Nacjonaliści znów mają prowokować” autor zarzuca policjantom brak reakcji „na nazistowską i faszystowską symbolikę towarzyszącą jego uczestnikom”. Autor artykułu pomija jednak fakt, że policjanci zabezpieczający zgromadzenie, zebrany materiał dowodowy przekazali do prokuratury w celu oceny prawno-karnej. Z kolei prowadzone postępowanie prokuratorskie dotyczące niedopełnienia obowiązków przez policjantów zostało prawomocnie umorzone z powodu braku znamion przestępstwa.

Faktu naruszenia przepisów karnych nie stwierdził również obecny na miejscu przedstawiciel organu gminy.  

Wszystkie postępowania dotyczące działań policjantów jednoznacznie wskazują, że funkcjonariusze działali zgodnie z prawem i w ramach obowiązującego prawa. Jakiekolwiek inne decyzje policjantów mogłyby się wiązać właśnie z łamaniem prawa,  na co  profesjonalnie działający przedstawiciele państwowej instytucji nie mogą sobie pozwolić.  

Autor artykułu, opisując w nim policjantów, zachował się zatem w sposób nierzetelny i nieprofesjonalny, dyskredytując profesjonalizm funkcjonariuszy podlaskiej Policji.