SPEKTAKL TEATRALNO-MUZYCZNY "SŁUŻBA" - Aktualności - Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

SPEKTAKL TEATRALNO-MUZYCZNY "SŁUŻBA"

Data publikacji 08.02.2019

Wielkimi brawami publiczność przyjęła spektakl „Służba”, który odbył się w Kampusie Uniwersyteckim. To opowieść o trudnych wyborach, służbie i odpowiedzialności za kraj i współobywateli. Wspaniała podróż przez historię polskiej Policji Państwowej. Spektakl „Służba” odbył się w ramach jubileuszu 100-lecia powstania Policji. To opowieść nie tylko o trudnych wyborach, służbie i odpowiedzialności za kraj oraz współobywateli, ale także o dziejach rodziny, w której wszyscy mężczyźni nosili mundur i byli z tego dumni. To podróż przez historię polskiej policji.

W setną rocznicę utworzenia policji państwowej Biuro Komunikacji Społecznej KGP we współpracy z Biurem Historii i Tradycji Policji KGP przygotowało spektakl teatralno-muzyczny o charakterze patriotyczno-historycznym pt. „Służba”. Dziś w Białymstoku na terenie Kampusu Uniwersyteckiego aktorzy zaprezentowali przedstawienie licznie zgromadzonym gościom wśród których znaleźli się między innymi: Komendant Wojewódzki w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz jego zastępca młodszy inspektor Jacek Tarnowski, a także  Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji inspektor dr. hab. Iwona Klonowska oraz Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji nadkomisarz Krzysztof Musielak, przedstawiciele służb mundurowych, szkół i instytucji działających w obszarze edukacji oraz współpracujących z Policją, a także duchowieństwo, policjanci i pracownicy Policji.

Spektakl „Służba” to dzieje policyjnej rodziny, historia Policji w pigułce. Główny bohater – dziadek, sięgając do wydarzeń sprzed lat, prowadzi swoją wnuczkę i jej przyjaciół przez karty historii. Odkrywa przy tym rodzinne tajemnice, komentuje i wyjaśnia historię. Żeby uatrakcyjnić przekaz, w spektaklu wykorzystane były fragmenty filmów, inscenizacje i muzyka. Na scenie wystąpili aktorzy Amatorskiej Sceny Policyjnej.

Na zakończenie przedstawienia Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz podziękował i pogratulował organizatorom artystycznej inicjatywy podkreślając pozytywny wpływ działań artystycznych na całe środowisko policyjne.