Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej i jak się do niej przygotować?

Data publikacji 11.02.2019

Na takie pytanie szukali odpowiedzi uczniowie klas mundurowych pod okiem doświadczonych kadrowców i policyjnego psychologa. Rozmowa to jeden z etapów postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji.

Dzisiaj specjaliści zajmujący się poszukiwaniem kadr do służby w Policji, zorganizowali spotkanie dla uczniów klas mundurowych, którzy zainteresowani byli poznaniem kolejnych szczebli procesu doboru do służby. Główna uwaga podczas dzisiejszego spotkania skupiona została na rozmowie, która jest jednym z elementów postępowania kwalifikacyjnego do służby w Policji. Policyjni specjaliści zdradzali tajniki, w jaki sposób przygotować się do takiej rozmowy, co kandydat powinien wiedzieć o swoim przyszłym pracodawcy i jak powinien się zaprezentować. Podczas dzisiejszego spotkania chcący związać swoja przyszłość z mundurem uczniowie, nie tylko zadawali pytania dotyczące procesu rekrutacji, ale musieli też wybrnąć z trudnych pytań, często nie znając merytorycznej odpowiedzi na stawiany problem. Jednym słowem poznawali tajniki rozmowy kwalifikacyjnej. Elementem wieńczącym spotkanie była symulacja takiej rozmowy przeprowadzona pod bacznym okiem policyjnego psychologa.