Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nielegalnie składowane niebezpieczne odpady ujawnione przez podlaskich policjantów

Data publikacji 19.02.2019

Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą, udaremnili próbę nielegalnego składowania odpadów na terenie województwa podlaskiego.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, dzięki intensywnej pracy, ujawnili w październiku 2018 roku w miejscowości Sobolewo  składowanie nielegalnych odpadów. Na terenie firmy, która posiada zezwolenie na składowanie odpadów innych niż niebezpieczne, w pojemnikach typu mauzer i beczkach, mundurowi ujawnili odpady, które nie powinny się znajdować na placu i na które właściciel firmy nie miał wydanego pozwolenia. Pojemniki były składowane niezgodnie z przepisami, tj. brak odpowiedniego zabezpieczonego podłoża, jak również brak odpowiedniego odpływu w razie wycieków substancji.

Policjanci przypominają, że zadaniem właściciela jest nadzór nad odbieraniem odpadów z odpowiednim kodem zgodnie z udzieloną decyzją administracyjną, a następnie składowanie ich zgodnie z przepisami o ochronie środowiska i składowaniu odpadów.

Policjanci wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwową Strażą Pożarną zabezpieczyli pojemniki typu mauzer oraz beczki z nieznanymi substancjami, celem zakwalifikowania ich do grupy odpadów niebezpiecznych. Z pierwszych analiz wynika, iż w części są to substancje niebezpieczne. Sprawa jest rozwojowa.

 

TY TAKŻE MOŻESZ PRZYCZYNIĆ SIĘ DO ELIMINACJI ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z NIELEGALNYM SKŁADOWANIEM ODPADÓW I ZAPOBIEGAĆ DEGRADACJI ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Mundurowi przypominają, że oprócz bezpośredniego kontaktu z dzielnicowym, istnieje również  Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, na którą można nanieść zagrożenie w konkretnym rejonie. Policjanci weryfikują wszystkie zgłoszenia, a potwierdzone eliminują. Wśród różnych kategorii istnieje również ta dotycząca "dzikich wysypisk śmieci".