PODLASKI POLICJANT ODZNACZONY - Aktualności - Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

PODLASKI POLICJANT ODZNACZONY

Data publikacji 05.04.2019

Podlaski Policjant z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku - podinspektor Wojciech Chociej Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Podlaskiego - został uhonorowany państwowym odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Jest to odznaka nadawana od 2005 roku honorowym dawcom krwi w uznaniu ich wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa.

O tym, że policjanci chętnie oddają krew nie trzeba nikogo przekonywać. Niejednokrotnie funkcjonariusze włączają się w te szlachetne akcje. Podinspektor Wojciech Chociej z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku ten drogocenny dar, przekazuję najbardziej potrzebującym już od 21 roku życia. Dziś w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku odbyło się uroczyste uhonorowanie państwowym odznaczeniem „Honorowy Dawca Krwi-Zasłużony dla Zdrowia Narodu” zasłużonych dawców krwi. Odznakę mogą otrzymać zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników. Podinspektor Wojciech Chociej oddał już 25 litrów krwi, a łącznie z jej składnikami ponad 34 litry. Naszemu dzielnemu policjantowi serdecznie gratulujemy i życzymy co najmniej 100 lat życia oraz 100 litrów oddanej honorowo krwi.