Pracownia Badań Zapisów Wizyjnych - Pracownia badań zapisów wizualnych - Policja Podlaska

Pracownia badań zapisów wizualnych

Pracownia Badań Zapisów Wizyjnych

Data publikacji 07.03.2005

Pracownia badań zapisów wizualnych

Zakres wykonywanych badań: 
 

  • identyfikacja aparatury wideo na podstawie zapisu na taśmie wizyjnej,
  • ocena sprawności technicznej aparatury wideo,
  • ocena poprawności sporządzonego zapisu wideo,
  • badania zapisów na taśmie wizyjnej w celu określenia jakości zapisanego sygnału, miejsc i metody

          montażu, autentyczności, producenta itp. 

  • dokonywanie odczytu obrazu i nie zakłóconego dźwięku z taśmy wizyjnej.