Podstawowe informacje - Laboratorium Kryminalistyczne - Laboratorium Kryminalistyczne - Policja Podlaska

Laboratorium Kryminalistyczne

Podstawowe informacje - Laboratorium Kryminalistyczne

Data publikacji 27.09.2006

Laboratorium Kryminalistyczne

Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

ul. Bema 4 
tel. (85) 670-32-40 
fax. (85) 670-32-41 
naczelnik.wlk.kwp@bk.policja.gov.pl 

 

NACZELNIK WYDZIAŁU:
         mł. insp. Dariusz Bednarczyk, tel. 85 670 22 40
  

    ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU:
           podinsp. Wiesław Stasiewicz,  tel. 85 670 26 90

Pracownia Telefon
Zespół I  
Koordynator zespołu: Wiesław Stasiewicz (85) 670-26-90
Pracownia badań wypadków drogowych (85) 670-26-90
Pracownia badań mechanoskopijnych (85) 670-23-42
Zespół II  
Koordynator zespołu: Katarzyna Wójcicka (85) 670-25-12
Pracownia badań dokumentów (85) 670-25-12
Pracownia badań poligraficznych (wariograficznych) (85) 670-25-12
Zespół III  
Koordynator zespołu: Ida Wojtecka (85) 670-21-27
Pracownia badań chemicznych (85) 670-21-27
Zespół IV  
Koordynator zespołu: Joanna Lisowska (85) 670-31-68
Pracownia badań daktyloskopijnych (85) 670-31-68
Pracownia badań traseologicznych (85) 670-36-08
Zespół V  
Koordynator zespołu: Krzysztof Waszkiewicz (85) 670-35-38
Pracownia badań informatycznych (85) 670-35-38
Pracownia badań cyfrowych nośników danych (85) 670-21-69
Pracownia badań atroposkopijnych (85) 670-36-18
   
Sekretariat LK (85) 670-32-40
Zarządzanie jakością Laboratorium (85) 670-23-09
Koordynator techniki kryminalistycznej asp. sztab.  Mariusz Petrych
(specjalista z analizy plam krwawych)
(85) 670-28-61

 

Do podstawowych zadań Laboratorium należą:

  1. wykonywanie ekspertyz, opracowywanie opinii kryminalistycznych i realizowanie zleconych czynności techniczno-kryminalistycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji oraz na rzecz podmiotów pozapolicyjnych, uprawnionych ustawowo do prowadzenia postępowań przygotowawczych;
  2. koordynowanie działań oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą techników kryminalistyki komend powiatowych (miejskich) Policji na obszarze województwa podlaskiego;
  3. współpraca z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w zakresie wyposażenia w sprzęt i materiały techniki kryminalistycznej w ramach wykonywania ekspertyz oraz wdrażanie nowych metod badawczych, a także w zakresie szkoleń i podnoszenia kompetencji zawodowych;
  4. współpraca z placówkami naukowo-badawczymi oraz instytucjami i laboratoriami w zakresie problematyki kryminalistycznej;
  5. organizowanie i realizowania przedsięwzięć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego;
  6. prowadzenie Wojewódzkiej Registratury Daktyloskopijnej (WRD), zbiorów niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych ("śladów NN") i obsługi Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS)"; 

 

Przewidywany termin przystąpienia do opiniowania przez  Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, licząc od dnia wpływu postanowienia (stan na dzień 18.09.2019r.):

L.p.  Rodzaj badań  Maksymalny czas oczekiwania 
 1.  Badanie chemiczne*  do 7 miesięcy 
 2.  Badania daktyloskopijne, identyfikacja śladów   do 3 miesięcy
 3.  Badania daktyloskopijne, wizualizacja śladów   do 3 miesięcy 
 4.  Badania techniczne dokumentów   do 4 miesięcy
 5.  Badania porównawcze pisma   do 5 miesięcy 
 6.  Badania telefonów, smartfonów  do 14 miesięcy
 7.  Badania komputerów  do 13 miesięcy
 8.  Badania mechanoskopijne   do 3 miesięcy
 9.  Odtwarzanie wyglądu osób i przedmiotów  do 1 miesiąca 
 10.  Progresja wiekowa, identyfikacja osób  do 3 miesięcy
 11.  Badania traseologiczne   do 4 miesięcy
 12.  Badania poligraficzne (wariograficzne)   do 1 miesiąca 
 13.  Badania wypadków drogowych   do 6 miesięcy 
 14.  Badania cyfrowych nośników danych   do 2 miesięcy
 15.  Badania krwi na zawartość alkoholu   do 1 miesiąca 
 16.  Analiza plam Krwawych  do 1 miesiąca


Badania realizowane są zgodnie z kolejnością wpływu.

 

Termin wydania opinii może ulec zmianie w związku z wpływem spraw aresztowych i pilnych.

 

* - Przystąpienie do opiniowania przez biegłego nastąpi w terminie powyżej 3 miesięcy, a wydanie opinii nastąpi w terminie do siedmiu miesięcy od daty wpływu.