#zostańwdomu z Dobromisiem - Policja Podlaska

#zostańwdomu z Dobromisiem

#zostańwdomu z Dobromisiem

Przygotowaliśmy dzieciom bajki edukacyjne, które obrazują zagrożenia wynikające z niewłaściwego lub nieostrożnego zachowania w domu. Obejrzyjcie bajkę z dziećmi, wykonajcie pracę plastyczną, komiks, plakat, kolaż, ukazując jak bohater bajki powinien poprawnie się zachować. Sfotografujcie swoje prace i wyślijcie do nas na adres: profilaktyka.wprew.kwp@bk.policja.gov.pl.

Mając na względzie potrzebę ciągłego utrwalania zasad szeroko rozumianego bezpieczeństwa organizujemy akcję informacyjno-edukacyjną pn. #zostańwdomu z Dobromisiem.

Akcja skierowana jest do dzieci w wieku 5-9 lat. Z myślą o nich, co tydzień, w poniedziałkowe południe na stronie podlaskiej Policji zostanie zamieszczona bajka edukacyjna. Każdorazowo dotyczyć będzie innego aspektu bezpieczeństwa, przedstawiając niewłaściwe lub nieostrożne zachowanie bohatera.

Warunkiem uczestnictwa w akcji jest wykonanie pracy plastycznej, plakatu, gry planszowej, komiksu, kolażu itp. Prace powinny dotyczyć prawidłowego zachowania się w odniesieniu do zamieszczonej bajki edukacyjnej. Następnie prace należy sfotografować i przesłać zdjęcia na adres email: profilaktyka.wprew.kwp@bk.policja.gov.pl

Wraz z pracą należy dołączyć informację dotyczącą danych dziecka (imię i nazwisko autora, wiek, nazwa placówki, do której uczęszcza oraz telefon kontaktowy do opiekuna/rodzica) oraz fotografię własnoręcznie podpisanej zgody bądź fotografię własnoręcznie przepisanej zgodny na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika akcji (RODO) (patrz załączniki)

Nadesłane prace będą zamieszczone na stronie podlaskiej Policji, zaś na twórców najciekawszych z nich czekać będą upominki.

 

Bajka Edukacyjna nr 6*:

Ładowanie odtwarzacza...

*Film profilaktyczny został udostępniony dzięki uprzejmości KWP zs. Radomiu

 

Laureat Bajki Edukacyjnej nr 5:

Magdalena klasa III Szkoła Podstawowa Nr 2 w Augustowie