AKCJA INFORMACYJNO – EDUKACYJNA PN. „DZIECIĘCA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA”

AKCJA INFORMACYJNO – EDUKACYJNA PN. „DZIECIĘCA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA” W RAMACH PROGRAMU EDUKACYJNO – ALTERNATYWNEGO „WAKACYJNE/FERYJNE POGOTOWIE BEZPIECZEŃSTWA”

Informuję, iż dnia 21 lutego 2019 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Kuratorium Oświaty w Białymstoku (ul. Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok) przeprowadzona zostanie jawna procedura losowania zgłoszonych szkół podstawowych do udziału w akcji pn. "Dziecięca Szkoła Bezpieczeństwa".