Informacje teleadresowe - Policja Podlaska

Informacje teleadresowe

Informacje teleadresowe

Data publikacji 06.05.2013

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Białymstoku
mł. insp. Wojciech Chmielewski

Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Białymstoku
nadkom. Dariusz Matynka

Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok
Sekretariat:
tel.: 85 670 32 30
fax: 85 670 32 31
wrd.kwp@bk.policja.gov.pl