Okres programowania UE 2014 - 2020

Projekty w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego - Polska

 

„Wzmocnienie współpracy polskiej i litewskiej Policji w zakresie zwalczania przestępczości samochodowej”

W czerwcu 2018 r. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku podpisała umowę w  ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2014 -2020 na realizację projektu „Wzmocnienie współpracy polskiej i litewskiej Policji w zakresie zwalczania przestępczości samochodowej”. Szkolenia i spotkania dedykowane są polskim i litewskim policjantom, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem tego rodzaju przestępczości, głównie w regionie przygranicznym.
W ramach projektu planowana jest również wizyta studyjna w Kownie, a także szkolenia doskonalące umiejętności jazdy w warunkach niebezpiecznych. Partnerem wiodącym
w projekcie jest KWP w Białymstoku, partnerami: KWP w Olsztynie, KWP w Lublinie, Komenda Policji w Alitusie i Komenda Policji w Mariampolu.

Wartość projektu: 197 580 zł.  Dofinansowanie: 148 185 zł.