Podstawowe informacje - IPA - IPA - Policja Podlaska

Podstawowe informacje - IPA

Data publikacji 02.02.2005

Podlaska Grupa Wojewódzka
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
w Białymstoku

www.ipapolska.pl/podlaska/

ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok
REGON 052211570, NIP 9661691106
e-mail: podlaska.gw@ipapolska.pl

Rachunek bankowy: 49 2030 0045 1110 0000 0422 4640
 

Jak zostać członkiem Podlaskiej Grupy Wojewódzkiej International Police Association w Białymstoku.

 • Aby zostać członkiem naszego stowarzyszenia należy:

 • wypełnić deklarację członkowską (w załączeniu),
 • dołączyć 2 zdjęcia (format paszportowy),
 • dokonać wpłaty 70 zł (w tym: 20 zł wpisowego, 35 zł opłata znaczka do legitymacji, 15 zł opłata członkowska na PGW).

Deklaracje należy składać u Przewodniczących Regionów IPA, którzy przekażą następnie do Sekretarza PGW w Białymstoku w celu zatwierdzenia kandydatur przez Prezydium Zarządu PGW w Białymstoku.

 

Adres Regionu: 

Podlaska Grupa Wojewódzka IPA w Białymstoku   
Region IPA Białystok 
ul. Sienkiewicza 65, 15-003 Białystok   

Prezydium Zarządu Podlaskiej Grupy Wojewódzkiej IPA

Sławomir Zrajkowski

Andrzej Wakulewski

 • Sekretarz
 • tel. 48 606 800 630

Hubert Konopko

 • Zastępca sekretarza
 • tel. 48 608 391 847

Cezary Wyrwas

Radosław Skubina

 • Zastępca Prezesa ds. zawodowych
 • tel. 48 504 050 521
 • scubi1@op.pl

Ewa Kalinowska

 • Zastępca Prezesa ds.kulturalnych i socjalnych
 • tel. 48 512 822 496

Kazimierz Kmita    

 • Członek 
 • tel. 48 509 087 312

Zarząd Podlaskiej Grupy Wojewódzkiej IPA

 

Zgodnie z § 29b ust. 3 i 4 statutu IPA Sekcji Polskiej, w skład Zarządu wchodzą członkowie Prezydium i po trzech przedstawicieli regionów : Białystok, Łomża i Suwałki.

 

Komisja Rewizyjna Podlaskiej Grupy Wojewódzkiej IPA

Małgorzata Czarniecka

 • Przewodniczący          

Andrzej Suprowicz

 • Członek

Krzysztof Pawłowski

 • Członek

 

Region Białystok IPA:

Prezydium Regionu Białystok 

Kazimierz Kmita

 • Przewodniczący regionu
 • tel. 48 509 087 312

Piotr Auchimik

 • Sekretarz
 • tel. 48 667 727 997

Artur Daszuta

 • Skarbnik
 • tel. 48 881 299 222

Krzysztof Ołdziejewski

 • Zastępca sekretarza
 • tel. 48 600 047 788

Krzysztof Pawłowski

 • Członek, zastępca przewodniczącego
 • tel. 48 668 537 836

Komisja Rewizyjna Regionu Białystok 

Jolanta Łuszyńska

 • Przewodnicząca
 • tel. 48 602 840 877

Stanisław Przybysz

 • Członek
 • tel. 48 602 748 138


Skład zarządu Regionu IPA Łomża: 

Prezydium Regionu Łomża 

Dariusz Kuzia

 • Przewodniczący regionu
 • tel. 48 694 710 818

Ewa Kalinowska

Mirosław Zyskowski

 • Skarbnik
 • tel. 502 472 335

Piotr Ostrowski

 • Zastępca przewodniczącego

Cezary Wyrwas

Ewelina Szlesińska

Bogusław Rezka

 • Członek

Skład zarządu Regionu IPA Suwałki:

Prezydium Regionu Suwałki 

Radosław Skubina

Hubert Konopko

 • Sekretarz
 • tel. 48 608 391 847

Paweł Syberski

 • Skarbnik

Henryk Wasilczyk

Adam Matlak

Komisja rewizyjna Regionu Suwałki 

Bogusław Żukowski