Komendanci - Kierownictwo KWP - Policja Podlaska

Kierownictwo KWP

Komendanci

Data publikacji 15.02.2005

 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI  POLICJI

W BIAŁYMSTOKU

 

p.o. inspektor Robert Szewc


I ZASTĘPCA

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

W BIAŁYMSTOKU

młodszy inspektor Jacek Kumpiałowski


ZASTĘPCA

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

W BIAŁYMSTOKU

młodszy inspektor Jacek Tarnowski


ZASTĘPCA

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

W BIAŁYMSTOKU

mgr inż SŁAWOMIR WILCZEWSKI