Struktura organizacyjna - Struktura organizacyjna KWP - Policja Podlaska

Struktura organizacyjna KWP

Komendant
Wojewódzki
Policji
w Białymstoku
Wydział
ds. Ochrony
Informacji
Niejawnych
Wydział
Finansów
Wydział
Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
Wydział
Komunikacji
Społecznej
Wydział
Kontroli
Sekcja
Psychologów
Jednoosobowe
Stanowisko ds.
Audytu
Zespół ds.
Ochrony Praw Człowieka
Zespół ds.
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Zastępca
KWP w
Białymstoku
Laboratorium
Kryminalistyczne
Wydział
Dochodzeniowo -
Śledczy
Wydział
Do Walki z Cyber-
przestępczością
Wydział
Do Walki z
Korupcją
Wydział
Do Walki z
Przestępczością
Gospodarczą
Wydział
Do Walki z
Przestępczością
Narkotykową
Wydział
Kryminalny
Wydział
Techniki
Operacyjnej
Wydział
Wywiadu
Kryminalnego
I Zastępca
KWP
w Białymstoku
Sztab
Policji
Wydział
Konwojowy
Wydział
Postępowań
Administracyjnych
Wydział
Prewencji
Wydział
Ruchu
Drogowego
Zastępca
KWP
w Białymstoku
Wydział
Łączności
i Informatyki
Wydział
Transportu
Wydział
Zaopatrzenia
Inwestycji
i Remontów
Zespół
Zamówień
Publicznych