Dostawa sprzętu informatycznego oraz urządzeń drukujących. - 2014 - Policja Podlaska