Postępowania o zamówienia - Policja Podlaska

Postępowania o zamówienia

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
1/C/15 powyżej 134.000 euro 85121000-3 09.02.2015
ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH OBEJMUJĄCYCH BADANIE OSÓB ZATRZYMANYCH przez POLICJĘ na TERENIE DZIAŁANIA KWP w BIAŁYMSTOKU
18.02.2015 Zrealizowane
5/C/15 poniżej 134.000 euro 30197644-2 03.02.2015
Licytacja elektroniczna na dostawy papieru kserograficznego
10.02.2015 Zrealizowane

Wybierz Strony