Postępowania o zamówienia - Policja Podlaska

Postępowania o zamówienia

Numer referencyjny Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Przedmiot zamówienia Termin składania ofert Status
4/C/19 poniżej 5.548.000 euro 45233140-2, 45000000-7, 45310000-3, 45312200-8, 45231300-8, 45330000-9 22.03.2019
REMONT BUDYNKÓW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU KPP W KOLNIE - ETAP II
08.04.2019 Zrealizowane
21/C/19 poniżej 750.000 euro 85121000-3 19.03.2019
Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych przez Policję na terenie działania KWP w Białymstoku, w tym jednostek podległych - 2
27.03.2019 Zrealizowane
20/C/19 poniżej 5.548.000 euro 45216111-5, 45000000-7, 45310000-3, 45332400-7 13.03.2019
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY POSTERUNKU POLICJI W SZTABINIE
28.03.2019 Zrealizowane
14/S/19 poniżej 144.000 euro 34351100-3 07.03.2019
LICYTACJA ELEKTRONICZNA NA DOSTAWĘ OPON LETNICH SAMOCHODOWYCH RÓŻNYCH ROZMIARÓW
15.03.2019 Zrealizowane
18/C/19 poniżej 5.548.000 euro 45216111-5, 45000000-7, 45310000-3, 45332400-7 21.02.2019
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY POSTERUNKU POLICJI W RACZKACH
08.03.2019 Zrealizowane
7/C/19 poniżej 144.000 euro 30190000-7 11.02.2019
LICYTACJA ELEKTRONICZNA na DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH I PAPIERU OFFSETOWEGO
20.02.2019 Zrealizowane
11/C/19 poniżej 750.000 euro 85121000-3 06.02.2019
Świadczenie usług medycznych obejmujących badanie osób zatrzymanych przez Policję na terenie działania KWP w Białymstoku, w tym jednostek podległych
22.02.2019 Zrealizowane
5/C/19 poniżej 5548000 euro 45216111-5, 45000000-7, 45310000-3, 45332400-7 04.02.2019
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY POSTERUNKU POLICJI W RACZKACH
19.02.2019 Unieważnione
10/C/18 poniżej 144.000 euro 50410000-2 03.12.2018
OBSŁUGA SERWISOWA URZĄDZEŃ DO POMIARU STĘŻENIA ZAWARTOŚCI ALKOHOLU W WYDYCHANYM POWIETRZU
11.12.2018 Zrealizowane
32/C/18 poniżej 5.548.000 euro 45216111-5, 45000000-7, 45310000-3, 45332400-7 09.11.2018
BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY POSTERUNKU POLICJI W SZTABINIE
26.11.2018 Zrealizowane

Wybierz Strony