Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku

Data publikacji 12.01.2016

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego Policji powołał Pana inspektora Daniela Kołnierowicza na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku.

Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w obecności kadry kierowniczej podlaskiego garnizonu Policji i zaproszonych gości, odbyła się uroczystość objęcia stanowiska przez nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku. W spotkaniu uczestniczyli między innymi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Komendant Główny Policji Pan inspektor Zbigniew Maj, Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski oraz przedstawiciele duchowieństwa. Po przywitaniu zgromadzonych gości przez pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Pana inspektora Adama Petelskiego Pan minister Jarosław Zieliński wręczył Panu inspektorowi Danielowi Kołnierowiczowi decyzję o powołaniu na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku, życząc mu jednocześnie jak najlepszej służby na rzecz bezpieczeństwa. Nowemu szefowi podlaskich policjantów pogratulował także Komendant Główny Policji Pan inspektor Zbigniew Maj.

Nowy komendant podlaskiego garnizonu Policji Pan inspektor Daniel Kołnierowicz służbę w resorcie rozpoczął w 1995 roku. Od początku związany był z pionem prewencji i ruchu drogowego. W swojej policyjnej karierze przechodził kolejne zawodowe szczeble. W 2005 roku został Naczelnikiem Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, a 4 lata później został mianowany na stanowisko I Zastępcy Komendanta tej jednostki. W 2014 roku objął kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, gdzie pełnił służbę do tej pory.

Komendant Pan inspektor Daniel Kołnierowicz ma 41 lat. Jest żonaty, ma dwie córki. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył także studia o kierunku prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Pasjonuje się historią i sportem.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl

Powrót na górę strony