Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Miniony rok w pracy podlaskich policjantów oraz debata społeczna w sprawie „Mapy zagrożeń”

Data publikacji 16.02.2016

Podlascy policjanci podsumowali miniony rok pracy. Mniej przestępstw, mniej wypadków drogowych i ich ofiar oraz wysokie oceny społeczne pracy Policji, a także wyższy poziom bezpieczeństwa mieszkańców województwa to główne spostrzeżenia płynące z analizy minionych 12 miesięcy.

Wczoraj w Ośrodku Przedsiębiorczości w Łapach, odbyła się coroczna odprawa podsumowująca wyniki pracy podlaskiej Policji za rok 2015. Spotkanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Pana inspektora Daniela Kołnierowicza z kadrą kierowniczą podlaskiej Policji swoją obecnością zaszczycili: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, Zastępca Komendanta Głównego Policji Pan inspektor Jan Lach, Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszowski oraz Komendanci Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, a także przedstawiciele samorządu i duchowieństwa oraz liczni zaproszeni goście. W drugiej części spotkania odbyła się także, w ramach konsultacji społecznych z udziałem mieszkańców Łap, debata (tu więcej) poświęcona budowie „Map zagrożeń bezpieczeństwa”.

Naradę roczną rozpoczął szef podlaskich policjantów, który ocenił efektywność działań Policji podlaskiego garnizonu w 2015 roku oraz przedstawił priorytety i zadania, jakie stoją przed nią w 2016 roku. W dalszej części spotkania podsumowania działania poszczególnych pionów służbowych dokonali nadzorujący je Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku. Natomiast Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji w swoim wystąpieniu podkreślił służebną rolę Policji w społeczeństwie oraz zaakcentował wagę funkcji dzielnicowego w kontaktach z mieszkańcami. Ponadto Zastępca Komendanta Głównego Policji przedstawił ubiegłoroczne wyniki pracy polskiej Policji, jak również wskazał na dalsze kierunki jej działań.

Mniej przestępstw

Już kolejny raz podlascy policjanci odnotowali istotny spadek ogólnej ilości popełnionych przestępstw.

W 2015 r. na terenie województwa podlaskiego odnotowany został istotny spadek ogólnej liczby przestępstw, których w tym okresie stwierdzono 18.138. Było to o 1.064 mniej niż w roku 2014. Wówczas było ich 19.202. Ten istotny spadek jest szczególnie dostrzegalny, gdy ogólną liczbę przestępstw przyrówna się do analogicznych danych z 2004 r., kiedy to ogólna liczba przestępstw stwierdzonych była o 18.306 większa niż w 2015 r. i wynosiła 36.444.

W ubiegłym roku zdecydowanie spadła także liczba przestępstw kryminalnych – z 12.835 w 2014 r. do 11.376 w 2015 r. tj. o 1.459, zaś w kategorii 7 najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa przestępstw (bójka i pobicie, przestępstwa rozbójnicze, kradzież mienia, kradzież z włamaniem, kradzież samochodu, uszczerbek na zdrowiu i uszkodzenie rzeczy) liczba przestępstw zmalała o 957 z 7.386 do poziomu 6.429. Liczba przestępstw gospodarczych w tym okresie wzrosła natomiast z 2.584 do 3.301.

W 2015 r. w stosunku do roku poprzedniego odnotowano mniej przestępstw w kategorii:

·                bójka i pobicie 203 – mniej o 98;

·                przestępstwa rozbójnicze 265 – mniej o 70;

·                kradzież z włamaniem 1.863 – mniej o 310;

·                kradzież 2.776 – mniej o 219;

·                uszczerbek na zdrowiu 406 – mniej o 81

·                uszkodzenie mienia 916 – mniej o 179;

·                kradzież samochodu 100 – mniej o 54.

Bezpieczniej na podlaskich drogach

W analizowanym okresie odnotowano spadek liczby wypadków drogowych. W 2015  roku odnotowano 687 wypadków drogowych tj. o 7 mniej niż rok wcześniej. Mniej było także osób zabitych. W tych wypadkach zginęło 118 osób (126 – w 2014 r.), a rannych zostało 855 (795 – w 2014 r.). Istotnie spadła w 2015 r. liczba stwierdzonych przestępstw drogowych z 3.018 w 2014 r. do 2.617 w 2015 r. (mniej o 401).

Policjanci byli szybciej na miejscu zdarzenia

W 2015 r. podlascy policjanci osiągnęli dalsze skrócenie średniego czasu reakcji na zdarzenie. W obszarze miejskim wynosił on 6 min. i 16 sek., a w terenie wiejskim 14 min. i 7 sek.

Mieszkańcy czują się bezpieczniej

Badania opinii społecznej pokazują, że spacerując w swojej okolicy po zmroku bezpiecznie czuje się 84,5% mieszkańców województwa podlaskiego (6,4 punktu procentowego więcej niż średnia krajowa). Prawie 76% mieszkańców województwa uważa także, że Policja w walce z przestępczością w okolicy jest skuteczna (ponad 8 punktów procentowych więcej niż średnia krajowa). Dobrze pracę policjantów w okolicy miejsca zamieszkania ocenia 77,2% Podlasian (7,8 punktu procentowego więcej niż średnia krajowa).

Sukcesy podlaskich policjantów

2015 rok to również czołowe lokaty i sukcesy podlaskich funkcjonariuszy w ogólnokrajowych policyjnych turniejach prewencyjnych:

  • I miejsce w klasyfikacji generalnej i drużynowej w XXII Ogólnopolskich Zawodach Policjantów Prewencji Turniej Par Patrolowych „Patrol Roku 2015”;
  • I miejsce w klasyfikacji generalnej i drużynowej w XXVIII Ogólnopolskim Konkursie „Policjant Ruchu Drogowego”;
  • II miejsce w klasyfikacji generalnej i III miejsce w klasyfikacji drużynowej w VIII Finale Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”;
  • III miejsce w klasyfikacji generalnej w I Ogólnopolskim Turnieju Oddziałów Prewencji.

Zobacz także:

KMP w Suwałkach - Odprawa roczna w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach

KMP w Łomży - Roczne podsumowanie pracy policjantów

KPP w Sokółce - Odprawa   

KPP w Kolnie - Odprawa roczna

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl

Powrót na górę strony