Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W trosce o bezpieczeństwo seniorów

Data publikacji 09.12.2016

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych zorganizowała konferencję poświęconą zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem seniorów. Wszystko po to, by podnosić poziom bezpieczeństwa wśród tej grupy mieszkańców głównie poprzez niwelowanie wszelkiego rodzaju zagrożeń i współpracę różnych instytucji i środowisk.

Zagrożenia bezpieczeństwa osób starszych, w tym przedstawienie szczegółowych metod jakimi posługują się oszuści, bezpieczeństwo finansowe  czy formy wsparcia seniorów ze strony pomocy społecznej – to tylko niektóre z zagadnień poruszonych na dzisiejszej konferencji, zorganizowanej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przez przedstawicieli podlaskiej Policji i środowiska akademickiego pod hasłem:

„Bezpieczeństwo seniorów woj. podlaskiego – społeczne wyzwania podmiotów działających na rzecz osób starszych”.

Przedsięwzięcie, z udziałem między innymi: Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Pana nadinsp. Daniela Kołnierowicza oraz Prorektora UwB Pana prof. dr hab. Jerzego Halickiego, reprezentantów poszczególnych instytucji działających na rzecz tej grupy mieszkańców oraz podlaskich seniorów (działkowców, słuchaczy Uniwersytetu III wieku, uczestników Akademii +50,) miało jeden zasadniczy cel – zwrócenia uwagi na konieczność współdziałania i rozszerzania współpracy na rzecz starszego pokolenia, które stanowi coraz liczniejszą grupę a wzrost liczby seniorów w społeczeństwie (w tym także na terenie województwa podlaskiego) nabiera coraz większego znaczenia. Wskazuje to na potencjalnie coraz większe zapotrzebowanie na różnego rodzaju formy pomocy i wsparcia skierowane do tej grupy mieszkańców.

Dzisiejsza konferencja oprócz ściśle merytorycznej części poświęconej zagadnieniom bezpieczeństwa, która została przybliżona uczestnikom przez poszczególnych prelegentów zawierała również elementy artystyczne takie jak: występy Grupy Tanecznej Akademii +50 oraz uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Białymstoku i Zespołu Ludowego. Uczestnicy otrzymali także drobne słodkie upominki oraz odblaski, które wręczyli seniorom Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Jarosław Zieliński, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku Pan nadinsp. Daniel Kołnierowicz oraz Prorektor UwB Pan prof. dr hab. Jerzy Halicki.

Na zakończenie spotkania, w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia, uczestnicy dzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.

* wykorzystując zawarte na stronie treści, zdjęcia lub filmy proszę powoływać się na źródło informacji – www.podlaska.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony