Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja prasowa w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim pn. „Bezpieczne wakacje 2017”

Data publikacji 19.06.2017

Dzisiaj w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim zorganizowana została konferencja prasowa pn. „Bezpieczne wakacje 2017”. W spotkaniu zainicjowanym przez Wojewodę Podlaskiego Pana Bohdana Paszkowskiego uczestniczył Podlaski Kurator Oświaty Pani Jadwiga Szczypiń, Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Pan starszy brygadier Piotr Pietraszko oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Pan podinspektor Jacek Kumpiałowski.

Dzisiaj w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim zorganizowana została konferencja prasowa pn. „Bezpieczne wakacje 2017”. Spotkanie otworzył Wojewoda Podlaski Pan Bohdan Paszkowski, który na wstępie przywitał zaproszonych gości: Podlaskiego Kuratora Oświaty Panią Jadwigę Szczypiń, Zastępcę Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Pana starszego brygadiera Piotra Pietraszko oraz Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Pana podinspektora Jacka Kumpiałowskiego. Jednym z tematów dzisiejszej konferencji prasowej było zagadnienie dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku na terenie województwa podlaskiego w ramach akcji „Bezpieczne wakacje 2017”. W trakcie spotkania Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku Pan podinspektor Jacek Kumpiałowski przedstawił miedzy innymi działania oraz przedsięwzięcia profilaktyczne, które będą realizowane przez podlaskich policjantów pionu prewencji oraz ruchu drogowego. Ponadto poinformował uczestników konferencji o wzmożonych kontrolach autokarów przewożących dzieci na wakacyjny wypoczynek, a także o licznych patrolach pełniących służbę w rejonie akwenów, które będą czuwać nad bezpieczeństwem osób wypoczywających nad wodą.