Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci i lekarze razem przeciwko przemocy w ramach programu "poMOC, a nie przeMOC!"

Data publikacji 22.02.2018

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku spotkali się z lekarzami na posiedzeniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku w ramach programu „poMOC, a nie przeMOC”. Rozmawiali głównie o przeciwdziałaniu przemocy wobec osób starszych, schorowanych oraz niepełnosprawnych.

Policjanci Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku spotkali się wczoraj z przedstawicielami Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku, aby rozmawiać o przeciwdziałaniu przemocy wobec seniorów, osób schorowanych i dotkniętych niepełnosprawnością. Było to spotkanie partnerów programu profilaktycznego "poMOC, a nie przeMOC!" realizowanego na terenie województwa podlaskiego. Naczelnik Wydziału Prewencji nadkomisarz Maciej Zakrzewski przedstawił główne założenia przedsięwzięcia, jego strategię, a także cele. Z kolei koordynator procedury Niebieskiej Karty  omówił szczegółowo zjawisko przemocy w rodzinie, jego objawy i skutki, a także formy przeciwdziałania. Następnie uczestnicy rozmawiali o metodach skutecznego reagowania na przemoc w rodzinie, sposobach wypełniania i przekazywania formularzy Niebieska Karta-A.

Spotkanie zakończyło się żywą dyskusją jego uczestników. Zarówno policjanci, jak i lekarze wymieniali się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami w obszarze szeroko rozumianej przemocy. Każda ze stron otrzymała również pakiet tematycznych materiałów informacyjnych.

Powrót na górę strony