POLICYJNA AKADEMIA BEZPIECZEŃTWA - Aktualności -  Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

POLICYJNA AKADEMIA BEZPIECZEŃTWA

Przedstawiciele Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku współpracując z kinem „Helios”, w ramach projektu „Akademia Bezpieczeństwa”, przedstawili dzieciom ze szkół podstawowych zasady bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożenia.

Przedstawiciele Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w dniu dzisiejszym, w kinie „Helios”, przeprowadzili prelekcję dotyczącą zasad bezpiecznego zachowania się w sytuacjach zagrożenia. W zajęciach wzięły udział uczniowie z pierwszych klas szkół podstawowych. Spotkanie było doskonałą okazją przypomnienia dzieciom podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz numerów alarmowych, pod które należy dzwonić wzywając pomocy. W trakcie prelekcji przedstawiono dzieciom m.in. kolejność przekazywania informacji osobie przyjmującej zgłoszenie. Dzięki uczestnictwu uczniów w projekcie „Akademia Bezpieczeństwa”, najmłodsi mieszkańcy naszego regionu zdobywają niezbędną wiedzę do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia. W dzisiejszych zajęciach wzięło udział ok. 100 osób z białostockich podstawówek.