II OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY POLICYJNYCH PATROLI ROWEROWYCH - Aktualności -  Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

II OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY POLICYJNYCH PATROLI ROWEROWYCH

Data publikacji 07.06.2019

W Supraślu trwają II Ogólnopolskie Zawody Policyjnych Patroli Rowerowych. W duchu sportowej rywalizacji o miano najlepszego policyjnego patrolu rowerowego rywalizuje 17 dwuosobowych drużyn reprezentujących wszystkie garnizony w kraju. Dodatkowo udział w zawodach biorą policjanci z Estonii i Ukrainy. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku młodszy inspektor Jacek Kumpiałowski. Zawody patronatem honorowym objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński.

Policja jest organizacją nowoczesną, przykładającą szczególną uwagę nie tylko do wykorzystania nowoczesnych narzędzi technicznych, ale przede wszystkim dbającą o właściwy poziom przygotowania zawodowego. Potrzebę podnoszenia wiedzy i umiejętności zawodowych policjantów służby prewencyjnej doskonale uzupełniają turnieje wiedzy zawodowej podczas których, w duchu sportowej rywalizacji, policjanci z całego kraju walczą o miano najlepszych w określonej dziedzinie, w tym wypadku najlepszego policyjnego patrolu rowerowego.Ww 2018 roku na terenie kraju skierowano do służby 2643 policyjne patrole rowerowe.  

Organizatorem Ogólnopolskich Zawodów Policyjnych Patroli Rowerowych 2019 jest Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku przy współpracy z Wydziałem Prewencji Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, Urzędem Miejskim w Supraślu, a także Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie oraz Grupą Ratowniczą „Nadzieja” z Łomży.

Zawody honorowym patronatem objął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, a także Komendant Główny Policji nadinspektor Jarosław Szymczyk.

Bez wątpienia, zarówno tytuł najlepszego policyjnego patrolu rowerowego, jak i nagrody są niezwykle atrakcyjne, niemniej jednak zdobyć je nie będzie łatwo. W zawodach wykazać się trzeba bowiem nie tylko umiejętnościami praktycznymi, ale również umiejętnościami interpretacji zagadnień prawnych.

Podczas zawodów rozegrane zostaną następujące konkurencje: test wiedzy zawodowej, udzielanie pomocy przedmedycznej, wyścig patroli rowerowych oraz rowerowa sztafeta biathlonowa.

Rozpoczęcie konkurencji poprzedzone było odprawą techniczną, którą przeprowadził Sędzia Główny Zawodów nadkomisarz Maciej Zakrzewski – Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku. W jej  trakcie został szczegółowo omówiony przebieg poszczególnych konkurencji.

 

GALERIA ZDJĘĆ Z OTWARCIA OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW POLICYJNYCH PATROLI ROWEROWYCH

 • Organizatorzy i kierownictwo Policji otwierają oficjalnie zawody.
 • Nagrody, puchary i reklamy policji.
 • Puchary stoją na stole i odznaki dla najlepszych policjantów w zawodach.
 • Zastępca komendanta wojewódzkiego policji i dyrektor biura prewencji komendy głównej policji.
 • Polscy policjanci witają policjantów z Estonii i Ukrainy.
 • Policjanci startujący w zawodach stoją w szeregu.
 • Zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Białymstoku wraz z przedstawicielem Lasów Państwowych.
 • Policjanci stoją w szeregu. Na pierwszym planie policjantka z Estonii.

 

GALERIA ZDJĘĆ Z I KONKURENCJI - TEST WIEDZY 

 • Policjanci siedzą i rozwiązują test wiedzy.
 • Policjanci siedzą i rozwiązują test wiedzy.
 • Policjanci siedzą i rozwiązują test wiedzy.
 • Policjanci siedzą i rozwiązują test wiedzy.
 • Policjanci siedzą i rozwiązują test wiedzy.
 • Policjanci siedzą i rozwiązują test wiedzy.
 • Policjanci siedzą i rozwiązują test wiedzy.
 • Policjanci siedzą i rozwiązują test wiedzy.
 
 
GALERIA ZDJĘĆ Z II KONKURENCJI - UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
 
 • Policjant w niebieskich rękawiczkach klęczy przed manekinem.
 • Policjanci udzielają pierwszej pomocy rannemu rowerzyście.
 • Policjanci udzielają pierwszej pomocy rannemu rowerzyście.
 • Policjanci udzielają pierwszej pomocy rannemu rowerzyście.
 • Policjanci udzielają pierwszej pomocy rannemu rowerzyście.
 • Policjanci kontrolują funkcje życiowe rannemu rowerzyście.
 • Policjanci udzielają pierwszej pomocy rannemu rowerzyście.
 • Policjanci udzielają pierwszej pomocy rannemu rowerzyście.
 • Policjanci udzielają pierwszej pomocy rannemu rowerzyście.
 • Policjanci udzielają pierwszej pomocy rannemu rowerzyście.
 • Policjanci udzielają pierwszej pomocy rannemu rowerzyście.
 • Policjanci udzielają pierwszej pomocy rannemu rowerzyście.
 
GALERIA ZDJĘĆ Z III KONKURENCJI - WYŚCIG PATROLI ROWEROWYCH
 • Uśmiechnięty policjant jedzie na rowerze i unosi prawą dłoń w geście powitania i pozdrowienia.
 • Patrole rowerowe przygotowują się do startu. Na pierwszym planie kobieta przebrana w mundur policjantki z czasów drugiej Rzeczypospolitej.
 • Dwóch policjantów startuje na rowerach.
Więcej zdjęć znajdziesz tu www.facebook.com/PodlaskaPolicja
 
GALERIA ZDJĘĆ Z IV KONKURENCJI  - ROWEROWA SZTAFETA BIATHLONOWA
 • Policjant stoi, obok rower. Policjant strzela do tarczy. Obok niego policyjny instruktor.
 • Ukraiński policjant podjeżdża pod stromy podjazd.
 • Estońska policjantka strzela do tarczy.
 • Policjant wprowadza rower po schodach.
 • Policjant kończy podjazd pod stromy wjazd.
 • Polski policjant jedzie rowerem, za nim jedzie policjant ukraiński.
Więcej zdjęć znajdziesz tu www.facebook.com/PodlaskaPolicja