NIEPRAWDZIWE INFORMACJE W ARTYKULE WIRTUALNEJ POLSKI - Aktualności -  Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

NIEPRAWDZIWE INFORMACJE W ARTYKULE WIRTUALNEJ POLSKI

Data publikacji 19.07.2019

W artykule pt. „Patologie w policji…”, który ukazał się w serwisie internetowym Wirtualna Polska, autor podaje nieprawdziwe informacje dotyczące funkcjonowania Policji. W podlaskiej policji nie ma żadnej patologii. Autor artykułu nie zadał sobie trudu zwrócenia się do Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku o zajęcie stanowiska w tematach poruszanych w artykule. Nasuwają się zatem wątpliwości, czy celem artykułu było rzetelne i obiektywne przedstawienie funkcjonowania białostockiej policji oraz codziennej służby policjantów?

Mając świadomość tego, że autor artykułu nie posiada dostatecznej wiedzy o funkcjonowaniu białostockiej policji informujemy, że zarzuty przedstawiane w doniesieniach medialnych w zakresie funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku były sprawdzane przez instytucje publiczne do tego powołane: prokuraturę, inspekcję sanitarną, sędziego czy Rzecznika Praw Obywatelskich. Wszystkie instytucje nie potwierdziły przedstawianych medialnie zarzutów o czym autor artykułu nie wspomina. Nasuwają się zatem po raz kolejny wątpliwości czy faktycznie celem autora było rzetelne przedstawienie faktycznego stanu funkcjonowania jednostki Policji?

Informujemy również autora, że faktycznym powodem wydalenia ze służby funkcjonariuszy była nadmierna absencja w służbie oraz przewinienia dyscyplinarne, a nie pisanie do różnych instytucji informacji o rzekomych nieprawidłowościach w Policji. Należy również przypomnieć autorowi, że „bohaterowie” artykułu zaczęli pisać listy do różnych instytucji w 2010 roku, jednak nikt nie pokusił się o sprawdzenie funkcjonowania komendy Policji w tamtych latach. Szczegółowe sprawdzenia odbyły się w ostatnich latach, a ich rezultaty nie potwierdziły przedstawianych medialnie zarzutów. Dziwi również to, że autor artykułu nie odniósł się do przebiegu służby funkcjonariuszy, co najprawdopodobniej wskazuje, że jej nie zna. Z pewnością jej szczegółowa analiza pozwoliłaby autorowi na bardziej krytyczne podejście do pomówień dotyczących funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Na rzetelne przedstawienie sytuacji w Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku z pewnością wpłynęłyby informacje o wnioskach z jakimi zwracali się do przełożonych funkcjonariusze pełniący służbę z wspomnianymi „bohaterami”. Wyrażana była w nich prośba o nieplanowanie wspólnych służb z funkcjonariuszami informującymi media o rzekomych nieprawidłowościach motywowane obawą.  

Potwierdzamy jednocześnie, że w związku z fałszywymi doniesieniami w zakresie funkcjonowania białostockiej komendy zostały złożone zawiadomienia do stosownych organów.