NAJLEPSZY OSKARŻYCIEL PUBLICZNY GARNIZONU PODLASKIEGO 2019 ROKU - Aktualności -  Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

NAJLEPSZY OSKARŻYCIEL PUBLICZNY GARNIZONU PODLASKIEGO 2019 ROKU

Data publikacji 15.10.2019

Aspirant Dorota Kołakowska z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem to najlepszy oskarżyciel publiczny garnizonu podlaskiego 2019 roku. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku zakończyły się Wojewódzkie Eliminacje do II Ogólnopolskiego Konkursu dla policjantów – Oskarżycieli Publicznych. Po wyłonieniu laureatów, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku młodszy inspektor Jacek Kumpiałowski pogratulował zwycięzcom i podziękował za udział w zmaganiach.

Dzisiejszy konkurs otworzył Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku nadkomisarz Joanna Mocarska. Policjanci zmierzyli się w dwóch konkurencjach. Pierwsza z nich obejmowała test wiedzy z prawa wykroczeń, natomiast druga test wiedzy dotyczącej rozwiązywania konkretnych sytuacji z zakresu prawa wykroczeń. W zawodach wystartowali funkcjonariusze reprezentujący jednostki województwa podlaskiego. Celem konkursu było wyłonienie najlepszego policjanta pełniącego funkcje oskarżyciela publicznego, który potrafi najlepiej wykorzystać posiadaną wiedzę i umiejętności na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Najlepszym policjantem oskarżycielem publicznym garnizonu podlaskiego 2019 roku okazała się aspirant Dorota Kołakowska  z Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem.

Na pozycji drugiej uplasował się aspirant sztabowy Adam Łotysz z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, natomiast na trzeciej aspirant Magdalena Jurgilewicz z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.

W finale uczestniczyło 13 najlepszych policjantów z jednostek powiatowych województwa podlaskiego. Podstawą klasyfikacji końcowej była suma punktów zdobytych przez zawodnika w każdej z konkurencji.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku młodszy inspektor Jacek Kumpiałowski pogratulował zwycięzcom i podziękował policjantom za udział w zmaganiach. Jednocześnie podkreślił, jak ważny jest aspekt samokształcenia, zwłaszcza na takim stanowisku, jak oskarżyciel publiczny. Pan Komendant zaznaczył również, jak ogromną rolę odgrywają mundurowi zajmujący się prawem wykroczeń w Policji. Również Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku nadkomisarz Joanna Mocarska życzyła policjantom dalszych sukcesów zawodowych.

Najlepszy podlaski policjant - oskarżyciel publiczny będzie reprezentował Komendę Wojewódzką Policji w Białymstoku w finale II Ogólnopolskiego Konkursu dla policjantów – Oskarżycieli Publicznych, który odbędzie się w dniach 18-19.11.2019 roku w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Wszystkim uczestników konkursu serdecznie gratulujemy.

 • rozpoczęcie konkursu oskarżyciel publiczny. Na pierwszym planie porozsadzani po sali policjanci a w tle osoby odpowiadające za konkurs
 • policjantka podczas rozwiązywania testu wiedzy konkursu
 • dłonie policjantki podczas rozwiązywania testu wiedzy konkursu
 • policjantka podczas rozwiązywania testu wiedzy konkursu
 • ogłoszenie konkursu oskarżyciela publicznego
 • policjant podczas rozwiązywania testu wiedzy konkursu
 • policjanci podczas rozwiązywania testu wiedzy konkursu
 • ogłoszenie konkursu oskarżyciela publicznego
 • ogłoszenie konkursu oskarżyciela publicznego
 • ogłoszenie konkursu oskarżyciela publicznego
 • ogłoszenie konkursu oskarżyciela publicznego
 • ogłoszenie konkursu oskarżyciela publicznego
 • ogłoszenie konkursu oskarżyciela publicznego
 • ogłoszenie konkursu oskarżyciela publicznego
 • ogłoszenie konkursu oskarżyciela publicznego