Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

poMOC, a nie przeMOC! – razem przeciwko przemocy w rodzinie wobec seniorów

Jak rozpoznać zjawisko przemocy wobec osób starszych, schorowanych i niepełnosprawnych, jakie są jej skutki a jakie możliwości przeciwdziałania. Ta problematyka została przedstawiona przez wojewódzkiego koordynatora do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Wojewódzki koordynator do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, podczas konferencji organizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce, przedstawiła sposoby rozpoznawania zjawiska przemocy w rodzinie. Pracownicy socjalni i członkowie zespołów interdyscyplinarnych oraz seniorzy obecni na konferencji otrzymali też informacje o objawach i skutkach, a także metodach przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz informacje jak na nią reagować i gdzie szukać pomocy.Podczas spotkania omówiona została również problematyka zaginięć. Ratownik ze stowarzyszenia „Nadzieja”, zaprezentował aplikację SENIOR ALERT, uruchamianą w sytuacjach zaginięć seniorów.