„SMOG” NA PODLASKICH DROGACH - Aktualności -  Policja Podlaska

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„SMOG” NA PODLASKICH DROGACH

Data publikacji 13.12.2019

151 podlaskich policjantów ruchu drogowego prowadziło działania kontrolno-prewencyjne „SMOG”. Podczas pełnienia służby funkcjonariusze zwracali uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem, jednak nadrzędnym celem było eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób, np. poprzez nadmierne zadymienie, wskazywał na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego.

Wczoraj, 151 podlaskich policjantów ruchu drogowego prowadziło działania kontrolno-prewencyjne „SMOG”. Podczas pełnienia służby funkcjonariusze zwracali uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem, jednak nadrzędnym celem było eliminowanie z ruchu pojazdów, których stan techniczny w oczywisty sposób, np. poprzez nadmierne zadymienie, wskazywał na nieprawidłowe działanie silnika lub uszkodzenie układu wydechowego.

Akcja miała również charakter informacyjno-edukacyjny. Policjanci przypominali kierującym, że dający się we znaki smog to również „zasługa” niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności.

W ramach akcji funkcjonariusze skontrolowali 730 pojazdów. W zakresie emisji spalin lub innych przyczyn tj. wyciek płynów eksplatacyjnych mundurowi zatrzymali 13 dowodów rejestracyjnych.

Przypominamy!

Art. 66. ust. 1, pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. poz. 1990 z późn. zm.) stanowi, że pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.).

Art. 132. ust. 1. pkt 1c ustawy – Prawo o ruchu drogowym określa, że policjant zatrzyma dowód rejestracyjny w razie stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd narusza wymagania ochrony środowiska. W tym przypadku policjant może również ukarać kierującego mandatem karnym i nie może zezwolić na dalsze używanie pojazdu.

 

KMP w Białymstoku

KMP w Łomży

KMP w Suwałkach

KPP w Augustowie

KPP w Bielsku Podlaskim

 

 • policjanci podczas kontroli pojazdów ,stanu trzeźwości
 • policjanci podczas kontroli pojazdów ,stanu trzeźwości
 • policjanci podczas kontroli pojazdów ,stanu trzeźwości
 • policjanci podczas kontroli pojazdów ,stanu trzeźwości
 • policjanci podczas kontroli pojazdów ,stanu trzeźwości
 • policjanci podczas kontroli pojazdów ,stanu trzeźwości
 • policjanci podczas kontroli pojazdów ,stanu trzeźwości
 • policjanci podczas kontroli pojazdów ,stanu trzeźwości
 • policjanci podczas kontroli pojazdów ,stanu trzeźwości
 • policjanci podczas kontroli pojazdów ,stanu trzeźwości
 • policjanci podczas kontroli pojazdów ,stanu trzeźwości
 • policjanci podczas kontroli pojazdów ,stanu trzeźwości