Aktualności

132 lata temu urodził się Roman Prot Sztaba - Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku w latach 1937-1939

Data publikacji 11.09.2020

Dzisiaj przypada 132 rocznica urodzin Romana Prota Sztaby, który w latach 1937-1939 pełnił funkcję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku. Po wybuchu II wojny światowej zorganizował doskonale działającą organizację konspiracyjną. Aresztowany przez Gestapo został wywieziony do Auschwitz. Za wojskową i policyjną służbę był wielokrotnie odznaczony. Dla dobra Ojczyzny i policjantów poświęcił to co najcenniejsze – życie.

Podinspektor Roman Prot Sztaba rozpoczął służbę w Policji Państwowej 17 grudnia 1920 roku. Wcześniej brał udział w I wojnie światowej walcząc w szeregach armii austo-wegierskiej. Służbę w Wojsku Polskim rozpoczął w stopniu podporucznika otrzymując przydział do 2 pułku strzelców lwowskich. Walczył w 1919 roku przeciwko Ukraińcom oraz w 1920 roku w wojnie polsko-bolszewickiej. Podinspektor Roman Prot Sztaba zanim trafił do Białegostoku pełnił służbę w Przemyślu, Stanisławowie, Warszawie, a także we Lwowie. Od 1935 roku podinspektor Roman Prot Sztaba rozpoczął służbę w Białymstoku, gdzie objął obowiązki oficera inspekcyjnego i zastępcy komendanta. Od 28 marca 1937 roku pełnił obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji Państwowej okręgu białostockiego, a od 21 marca 1938 roku do 26 stycznia 1939 roku był Komendantem Wojewódzkim PP w Białymstoku. Pod jego kierownictwem białostockie struktury Policji funkcjonowały do 26 stycznia 1939 roku. Zarządzając białostockim garnizonem podinspektor Sztaba wykazywał się niezwykłą konsekwencją. Od podległych komendantów wiejskich posterunków wymagał również patrolowania ulic, a nie ograniczania się do pełnienia służby na posterunku. Z Białegostoku komendant Sztaba odchodził z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku oraz z uznaniem całej społeczności lokalnej. Następnie trafił na Wołyń, gdzie również był komendantem wojewódzkim. Po wrześniowej klęsce podinspektor Sztaba trafił do Krakowa. Razem z innymi oficerami przedwojennej Policji Państwowej zorganizował doskonale działającą organizację konspiracyjną, która była podporządkowana w swym działaniu Komendzie Głównej Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej. W 1942 roku został aresztowany przez Gestapo i trafił do niemieckiego nazistowskiego obozu w Auschwitz, a następnie do obozu pracy w Eberbach, położonym na terenie Badenii-Wirtembergii.

Podinspektor Roman Prot Sztaba dla ojczyzny i życia swoich kolegów-policjantów poświęcił to najcenniejsze – życie. Za wojskową i policyjną służbę był odznaczony -  Krzyżem Walecznych, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości.