Laboratorium Kryminalistyczne

Podstawowe informacje - Laboratorium Kryminalistyczne

Data publikacji 27.09.2006

Laboratorium Kryminalistyczne

Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

ul. Bema 4 
tel. (47) 711-32-40 
fax. (47) 711-32-41 
naczelnik.wlk.kwp@bk.policja.gov.pl 

 

NACZELNIK WYDZIAŁU:
         mł. insp. Dariusz Bednarczyk, tel. 47 711 22 40
  

    ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU:
           kom. Maciej Kalenik,  tel. 47 711 26 90

Pracownia Telefon
Zespół I  
Koordynator zespołu: Marcin Klimuk (47) 711-24-31
Pracownia badań wypadków drogowych (47) 711-26-90
Pracownia badań mechanoskopijnych (47) 711-23-42
Zespół II  
Koordynator zespołu: Katarzyna Wójcicka (47) 711-25-12
Pracownia badań dokumentów (47) 711-25-12
Pracownia badań poligraficznych (wariograficznych) (47) 711-25-12
Zespół III  
Koordynator zespołu: Karol Szusta (47) 711-20-84
Pracownia badań chemicznych (47) 711-21-27
Zespół IV  
Koordynator zespołu: Joanna Lisowska (47) 711-31-68
Pracownia badań daktyloskopijnych (47) 711-31-68
Pracownia badań traseologicznych (47) 711-36-08
Zespół V  
Koordynator zespołu: Krzysztof Waszkiewicz (47) 711-35-38
Pracownia badań informatycznych (47) 711-35-38
Pracownia badań cyfrowych nośników danych (47) 711-21-69
Pracownia badań atroposkopijnych (47) 711-36-18
   
Sekretariat LK (47) 711-32-40
Zarządzanie jakością Laboratorium (47) 711-23-09
Koordynator techniki kryminalistycznej asp. sztab.  Mariusz Petrych
(specjalista z analizy plam krwawych)
(47) 711-28-61

 

Do podstawowych zadań Laboratorium należą:

  1. wykonywanie ekspertyz, opracowywanie opinii kryminalistycznych i realizowanie zleconych czynności techniczno-kryminalistycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji oraz na rzecz podmiotów pozapolicyjnych, uprawnionych ustawowo do prowadzenia postępowań przygotowawczych;
  2. koordynowanie działań oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą techników kryminalistyki komend powiatowych (miejskich) Policji na obszarze województwa podlaskiego;
  3. współpraca z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w zakresie wyposażenia w sprzęt i materiały techniki kryminalistycznej w ramach wykonywania ekspertyz oraz wdrażanie nowych metod badawczych, a także w zakresie szkoleń i podnoszenia kompetencji zawodowych;
  4. współpraca z placówkami naukowo-badawczymi oraz instytucjami i laboratoriami w zakresie problematyki kryminalistycznej;
  5. organizowanie i realizowania przedsięwzięć w ramach lokalnego doskonalenia zawodowego;
  6. prowadzenie Wojewódzkiej Registratury Daktyloskopijnej (WRD), zbiorów niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych ("śladów NN") i obsługi Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS)"; 

 

Przewidywany termin przystąpienia do opiniowania przez  Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, licząc od dnia wpływu postanowienia (stan na dzień 03.09.2021r.):

L.p.  Rodzaj badań  Maksymalny czas oczekiwania 
 1.  Badanie chemiczne  do 4 miesięcy
 2.  Badania daktyloskopijne, identyfikacja śladów   do 2 miesięcy
 3.  Badania daktyloskopijne, wizualizacja śladów   do 2 miesięcy 
 4.  Badania techniczne dokumentów   do 2 miesięcy
 5.  Badania porównawcze pisma   do 2 miesięcy 
 6.  Badania telefonów, smartfonów  do 5 miesięcy
 7.  Badania komputerów  do 18 miesięcy
 8.  Badania mechanoskopijne   do 2 miesiąca
 9.  Odtwarzanie wyglądu osób i przedmiotów  do 1 miesiąca
 10.  Progresja wiekowa, identyfikacja osób  do 1 miesięcy
 11.  Badania traseologiczne   do 2 miesiąca
 12.  Badania poligraficzne (wariograficzne)   do 1 miesiący
 13.  Badania wypadków drogowych   do 2 miesiąca
 14.  Badania cyfrowych nośników danych   do 1 miesiąca
 15.  Badania krwi na zawartość alkoholu   do 1 miesiąca 
 16.  Analiza plam Krwawych  do 1 miesiąca


Badania realizowane są zgodnie z kolejnością wpływu.

Termin wydania opinii może ulec zmianie w związku z wpływem spraw aresztowych i pilnych.

 

 

Powrót na górę strony