Pracownia badań chemicznych

Pracownia Chemii

Data publikacji 23.02.2005

Wykonywanie opinii kryminalistycznych w zakresie:

  • badania jakościowe środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów,
  • badania ilościowe amfetaminy i delta-9-tetrahydrokannabinolu w zielu konopi, 
  • identyfikacja metod produkcji narkotyków syntetycznych i ich prekursorów,
  • badania mikrośladów: włókien, powłok malarskich, szkieł, nietypowych śladów,
  • badania substancji łatwopalnych, środków drażniących i alkoholi,
  • badania materiałów i urządzeń wybuchowych,
  • badania pozostałości powybuchowych,
  • badania śladów kontaktowych materiałów wybuchowych, 
  • oznaczanie alkoholu etylowego w płynach ustrojowych.

 

W ramach wdrożonego systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w pracowni opracowano i wykorzystuje się przy badaniach procedurę badawczą PB-01/CHEM „Analiza ilościowa siarczanu amfetaminy metodą chromatografii gazowej”  aktualne wydanie 5 z dnia 24.11.2014r.

Powrót na górę strony