Pracownia badań cyfrowych nośników danych

Pracownia badań cyfrowych nośników danych

Data publikacji 07.03.2005

Pracownia badań zapisów wizualnych

Zakres wykonywanych badań: 
 

  • identyfikacja aparatury wideo na podstawie zapisu na taśmie wizyjnej,
  • ocena sprawności technicznej aparatury wideo,
  • ocena poprawności sporządzonego zapisu wideo,
  • badania zapisów na taśmie wizyjnej w celu określenia jakości zapisanego sygnału, miejsc i metody

          montażu, autentyczności, producenta itp. 

  • dokonywanie odczytu obrazu i nie zakłóconego dźwięku z taśmy wizyjnej.
Powrót na górę strony