Pracownia badań daktyloskopijnych

Pracownia daktyloskopii

Data publikacji 18.03.2005

Do głównych zadań Pracowni Daktyloskopii należy:  

1. Identyfikacja osób na podstawie śladów linii papilarnych zabezpieczonych w trakcie oględzin miejsc zdarzeń. 
2. Ujawnianie śladów daktyloskopijnych w tym: śladów linii papilarnych, poletkowej budowy skóry, rękawiczek, czerwieni wargowej, małżowiny usznej w warunkach laboratoryjnych na przedmiotach zabezpieczonych na miejscu zdarzenia oraz poprawa czytelności ujawnionych śladów za pomocą technik elektronicznego przetwarzania obrazu. 
3. Realizacja wniosków o selekcję, sprawdzenie i rejestrację niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych w krajowym AFIS. 
4. Identyfikacja nieustalonych sprawców przestępstw w Systemie Automatycznej Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS). 
5. Prowadzenie Wojewódzkiej Registratury Daktyloskopijnej.  

W ramach wdrożonego systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025 w pracowni opracowano i wykorzystuje się przy badaniach procedurę badawczą PB-01/DAK „Badania daktyloskopijne” aktualne wydanie 10 z dnia 30.04.2021r. (Akredytacja PCA nr AB 1518).

Powrót na górę strony