Pracownia badań dokumentów

Pracownia badań dokumentów

Data publikacji 23.02.2005

Wykonywanie opinii w zakresie:

  1. Analizy porównawczej rękopisów i podpisów.
  2. Identyfikacji osób na podstawie pisma ręcznego.
  3. Ustalenie autentyczności podpisów.
  4. Identyfikacja maszyn do pisania i drukarek.
  5. Identyfikacja pieczęci, pieczątek i datowników.
  6. Analizy dokumentów kopiowanych i powielanych oraz urządzeń małej poligrafii.
  7. Weryfikacja dokumentów sfałszowanych w celu określenia techniki ich wykonania, identyfikacji materiałów i urządzeń.
  8. Ujawniania śladów pisma wgłębionego i odczytywanie treści. 

W ramach wdrożonego systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w pracowni opracowano i wykorzystuje się przy badaniach procedurę badawczą PB-01/DOK „Badania rękopisów” aktualne wydanie IV z dnia 31.12.2021r.

Powrót na górę strony