Pracownia badań mechanoskopijnych

Pracownia Mechanoskopii

Data publikacji 07.03.2005

Wykonywanie opinii mechanoskopijnych w zakresie: 
1.Identyfikacji narzędzi na podstawie pozostawionych śladów, 
2.Identyfikacji plombownic, numeratorów, znakowników, 
3.Ustalania sposobów i technik uszkodzenia przedmiotów, 
4.Przeprowadzania badań zamków i innych narzędzi zamykających, 
5.Identyfikacji falsyfikatów monet i wyrobów jubilerskich 
6.Identyfikacji uczestniczących w zdarzeniu pojazdów (na podstawie zabezpieczonych śladów), 
7.Ustalania sposobu zamknięcia butelek, identyfikacja kapsli i urządzeń kapslujących, 
8.Badania autentyczności oznakowań identyfikacyjnych pojazdów, 
9.Ujawniania usuniętych znaków i numerów występujących na różnych podłożach.

W ramach wdrożonego systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w pracowni opracowano i wykorzystuje się przy badaniach procedury badawcze:

  • PB-01/MECH „Badanie oznaczeń identyfikacyjnych” aktualne wydanie 5 z dnia 31.03.2020r.
  • PB-02/MECH „Badanie śladów mechanoskopijnych” aktualne wydanie IV z dnia 11.02.2016r.
Powrót na górę strony