Pracownia badań wypadków drogowych

Pracownia Badań Wypadków

Data publikacji 23.02.2005

e-mail: Wypadki Komunikacyjne

Wykonywanie opinii kryminalistycznych z zakresu:

  1. Czasowo-przestrzennej rekonstrukcji wypadków drogowych i ustalania przyczyn zdarzeń w oparciu o zgromadzone w aktach materiały,
  2. Badań stanu technicznego pojazdów,
  3. Badania zabezpieczonych podzespołów, układów i poszczególnych elementów,
  4. Badania śladów i identyfikacji pojazdów na podstawie zabezpieczonych fragmentów wyposażenia.

W ramach wdrożonego systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w pracowni opracowano i wykorzystuje się przy badaniach procedury badawcze:

  • PB-01/WYP „Rekonstrukcja i ustalenie przyczyn wypadku drogowego (kolizji drogowej)” aktualne wydanie 4 z dnia 25.11.2022r.
  • PB-02/WYP „Badanie elementów i zespołów pojazdów” aktualne wydanie 4 z dnia 25.11.2022r.
Powrót na górę strony