Oddział Prewencji Policji

Podstawowe informacje - OPP

Data publikacji 02.02.2005

Oddział Prewencji Policji w Białymstoku

ul. 42 Pułku Piechoty 44
tel dyżurny +48 477112475; +48 477112465
tel sekretariat +48 477113290
fax +48 477113291


e-mail: oddz.kwp@bk.policja.gov.pl

Kierownictwo Oddziału Prewencji Policji

p.o. Dowódcy Oddziału Prewencji
mł. insp. Jakub Ciulkin

Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji
mł. inspektor Paweł Zabrocki

Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji
mł. inspektor Łukasz Babińczuk

Komórki organizacyjne Oddziału Prewencji

Zespół Organizacji Służby 
tel. +48 477112404

Zespół Szkolenia 
tel. +48 477112287 

Zespół Transportu i Zaopatrzenia
tel. +48 477113216

Zespół Medyczny 
tel. +48 477112476 

Dowódca I Kompanii Prewencji
tel. +48 477113264 

Dowódca II Kompanii Prewencji
tel. +48 477113495 

Dowódca Plutonu Wzmocnienia
tel. +48 477112498 

Dowódca Plutonu Wsparcia Taktycznego
tel. +48 477112125 

Dowódca Plutonu Prewencji II

tel.+48 47 7141462

 

Podstawy działania Oddziału Prewencji Policji

 1. Ustawao Policji z dnia 6 kwietnia 1990 /z późn. zm./
 2. Zarządzenienr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend,komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji;
 3. Decyzja nr 12 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji oraz samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

 

Zakres działania

Do zakresu działaniaoddziału prewencji Policji i samodzielnego pododdziału prewencji Policji należy
w szczególności:

 1. Wykonywaniezadań związanych z prowadzeniem operacji policyjnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 2. Udziałw działaniach pościgowo-blokadowych za niebezpiecznym przestępcą;
 3. Ochronaporządku publicznego w czasie konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych;
 4. Ochronabezpieczeństwa i porządku publicznego podczas pobytu przedstawicieli obcychpaństw;
 5. Ochronabezpieczeństwa i porządku publicznego podczas legalnych zgromadzeń publicznych oraz w czasie imprez masowych i protestów społecznych;
 6. Przywracanieporządku publicznego w przypadkach zbiorowego naruszenia prawa;
 7. Wspieraniejednostek Policji w działaniach patrolowych oraz patrolowo-interwencyjnych;
 8. Organizowaniei prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników oddziału lub pododdziału;
 9. Wykonywaniezadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, ochronyprzeciwpożarowej oraz medycyny pracy;
 10. Zapewnianieprzestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz danychosobowych.

 

Oddział Prewencji Policji w Białymstoku wchodziw skład centralnego odwodu Komendanta Głównego Policji.

Powrót na górę strony