Nie ufaj bezGRANICznie

SZANOWNI PAŃSTWO !

Położenie geograficzne powoduje, iż Polska jest krajem pochodzenia, tranzytowym i docelowym ofiar handlu ludźmi. Najczęściej zjawisko to utożsamiane jest wyłącznie z handlem kobietami do prostytucji. W rzeczywistości handel ludźmi to także przymus do pracy, żebractwa, kradzieży, nielegalne adopcje, handel narządami.

 Dostrzegając wagę problemu, podlaska Policja wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku prowadzi kampanię informacyjną przeciwko handlowi ludźmi „Nie ufaj bezGRANICznie”. Celem akcji jest uświadomienie społeczeństwu, że problem handlu ludźmi może dotyczyć każdego, a najskuteczniejszą profilaktyką jest wzmożona czujność, która wynika z posiadanej wiedzy. W ramach kampanii opracowano oraz rozpowszechniono dwie ulotki:

 Materiały te mają służyć propagowaniu wiedzy nt. handlu ludźmi oraz kreowaniu postaw i zachowań społecznych zmierzających do poprawy bezpieczeństwa osób wyjeżdżających za granicę i cudzoziemców przyjeżdżających do Polski w celach nieturystycznych.

Powrót na górę strony