Nie ufaj bezGRANICznie

Uwaga! Niebezpieczeństwo! Handel ludźmi i praca przymusowa!

Utrzymująca się od lat na wysokim poziomie wysoka stopa bezrobocia sprawia, że wiele osób wyjeżdża z Polski, aby podejmować pracę w innych krajach. Jest to poważny krok i wymaga przemyślanej decyzji.

 • Jeżeli myślisz o pracy za granicą nie powinieneś podejmować decyzji się zbyt szybko bądź pod wpływem emocji. Nie traktuj wyjazdu jako możliwości ucieczki od zaistniałych ewentualnie problemów!
 • Nie przyjmuj ofert pracy od osób, których nie znasz lub znasz słabo i krótko. Jeśli o pracy za granicą myślisz poważnie, skorzystaj z pomocy profesjonalnego pośrednika albo przynajmniej kogoś, kto dobrze zna rynek pracy w kraju, do którego chcesz wyjechać.
 • Zanim podejmiesz decyzję zbierz informacje o kraju, do którego jedziesz. Im więcej wiesz, tym łatwiej Ci będzie przystosować się do panujących tam warunków i tym bezpieczniejszy będzie pobyt za granicą.

Mając na uwadze zbliżające się wakacje, a co za tym idzie częstsze wyjazdy młodych ludzi za granicę, Podlaska Policja apeluje:

 • Dopełnij wszelkich formalności (sprawdź ważność swojego paszportu – jeśli wyjeżdżasz na jego podstawie i ewentualnych pozwoleń, zgromadź inne konieczne do podjęcia pracy dokumenty np.: zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe).
 • Ubezpiecz się od następstw nieszczęśliwych wypadków i ewentualnych kosztów leczenia.
 • Sprawdź, czy pośrednik (firma pośrednicząca) oferujący pracę działa legalnie, tzn. czy jest zarejestrowany w KRAZ (Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia) i posiada odpowiedni certyfikat (od 1 listopada 2005 certyfikaty wydaje Urząd Marszałka Województwa).
 • Upewnij się, że pracodawca rzeczywiście istnieje, dowiedz się o nim jak najwięcej – najlepiej od pośrednika. Poproś o adres, numer telefonu. Skontaktuj się z nim.
 • Dowiedz się na co możesz liczyć ze strony pośrednika w razie kłopotów w pracy (np. w sytuacji, kiedy praca jest inna niż oferowana lub są problemy z pracodawcą). Poproś o zobowiązanie na piśmie.
 • Dokładnie czytaj wszystkie dokumenty, które pokazuje Ci pośrednik, zwłaszcza te, które masz podpisać. Jeśli coś jest niezrozumiałe – pytaj!
 • Jeśli pośrednikowi dajesz pieniądze, zawsze domagaj się pokwitowania!!!
 • Zrób kserokopię dokumentów, które zabierasz ze sobą (paszportu, dowodu osobistego, wiz, pozwolenia na pracę, umowy o pracę) i zostaw ją bliskim (osobom, którym ufasz). Dołącz do dokumentów aktualną fotografię.
 • Zostaw też adres, pod którym będziesz przebywać za granicą, numer telefonu, imię i nazwisko pracodawcy oraz nazwiska i adresy osób, z którymi wyjeżdżasz (lepiej nie wyruszaj w pojedynkę). Informuj bliskich o zmianach adresu i miejsca pracy.
 • Ustal częstotliwość kontaktów telefonicznych z bliskimi (osobami, którym ufasz) np. raz w tygodniu o określonej porze. Ustal hasło, którym się posłużysz w przypadku ewentualnych kłopotów i niemożności powiedzenia ! tego wprost przez telefon: np. przekaż pozdrowienia dla kogoś, kto nie istnieje.

      Zabierz ze sobą:

 • Adres i numer telefonu najbliższego polskiego konsulatu w kraju, do którego jedziesz. W razie jakichkolwiek kłopotów otrzymasz tam pomoc.
 • Słownik lub rozmówki – jeśli nie jesteś pewna/pewien, czy dasz sobie radę z miejscowym językiem.
 • Numer telefonu Poland direct z kraju, do którego jedziesz. Za minimalną opłatą lub za darmo będziesz mogła/mógł zatelefonować do Polski – tylko na numer telefonu stacjonarnego – nie komórki – o ile osoba, do której dzwonisz zgodzi się zapłacić za rozmowę. Telefonistka, która połączy rozmowę mówi po polsku.
 • Numer telefonu organizacji pomagającej kobietom, migrantom czy osobom poszkodowanym w wyniku przestępstwa. Zwykle w takiej organizacji można uzyskać poradę i pomoc.
 • Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego, która jest potwierdzeniem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia i jest uznawana w krajach Unii Europejskiej. Jeśli podczas pobytu za granicą zachorujesz NFZ pokryje koszty leczenia. Jednak nie wszystkie! Przed wyjazdem upewnij się jakiego rodzaju koszty leczenia za granicą mogą być pokryte przez NFZ.
 • Telefon komórkowy z aktywnym roamingiem.
 • Pieniądze (może to być także karta kredytowa lub czeki). Zapas na „czarną godzinę” , abyś miała/miał za co wrócić do Polski.

Zapamiętaj - za granicą:

 • Masz prawo do wyboru miejsca zamieszkania i swobodnego poruszania się po terytorium kraju w którym przebywasz. Nikt więc nie ma prawa więzić Cię, przetrzymywać ani zmuszać do czegokolwiek – także do pracy!
 • Jeśli spotkało Cię coś złego np.: stałaś/eś się ofiarą przestępstwa, lub je popełniłaś/eś i zostałaś/eś zatrzymana/y przez policję, pamiętaj, masz prawo do obrony swoich praw! Twoje prawa za granicą mają obowiązek chronić polski konsul i policja.
 • Możesz zgłosić na policji przestępstwo, którego ofiarą się stałaś/eś i wskazać winnych jego popełnienia. Jeśli trafiłaś/eś na policję – jako osoba poszkodowana czy jako podejrzana, masz prawo do tłumacza – domagaj się tego.
 • Jeśli jesteś podejrzana/ny o dokonanie przestępstwa masz prawo do adwokata. Na Twoją prośbę policjant powiadomi o Twojej sytuacji polski konsulat.
 • Jeśli masz kłopoty, pomocy możesz szukać w polskiej placówce dyplomatycznej. Po pomoc należy zgłosić się do konsulatu nie do ambasady. W razie potrzeby konsul udzieli ci rady i pomocy (więcej informacji www.msz.gov.pl)
Powrót na górę strony