Nie ufaj bezGRANICznie

Handel dziećmi - gdzie szukać pomocy w Polsce?

Handel dziećmi jest przestępstwem. W Polsce działa już sieć instytucji i organizacji zajmujących się zwalczaniem tego procederu i udzielaniem pomocy ofiarom:

  • Policja

Komenda Główna Policji powoła w Komendzie Głównej Policji Zespół do walki z Handlem Ludźmi. Do jego zadań należy koordynacja i nadzór nad działalnością zespołów powołanych w komendach wojewódzkich i Komendzie Stołecznej Policji, prowadzenie działań prewencyjnych, inicjowanie procesu szkolenia funkcjonariuszy zwalczających handel ludźmi i narządami ludzkimi, pedofilię i pornografię dziecięcą. Do zadań zespołów i koordynatorów utworzonych w Wojewódzkich Komendach Policji należy m.in. stosowanie zasad określonych w Algorytmie postępowania funkcjonariuszy organów ścigania w przypadku ujawnienia przestępstwa handlu ludźmi, prowadzenie rozpoznania, monitorowanie potencjalnych miejsc przestępstw handlu ludźmi, uczestniczenie w międzynarodowych operacjach i szkoleniach związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi. Więcej o działaniach policji w kwestii handlu ludźmi:www.policja.pl/portal/pol/303/5154/

  • La Strada

Od 1995 roku wspiera kobiety-ofiary handlu ludźmi. Prowadzi kampanie informacyjne, prewencyjne (skierowane głównie do dziewcząt i młodych kobiet), a także bezpłatne poradnictwo prawne, lekarskie, psychologiczne i inne dla kobiet (zarówno Polek, jak cudzoziemek), które zostały ofiarami handlu. Fundacja prowadzi też rosyjskojęzyczny telefon zaufania dla kobiet. Więcej informacji: www.strada.org.pl

  • Fundacja „Dzieci Niczyje”

Fundacja prowadzi Punkt Konsultacyjny dla Dzieci cudzoziemskich bez opieki i dzieci - ofiar handlu. Uczestniczy w opracowywaniu modelu udzielania pomocy takim dzieciom w Polsce, w ramach Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi.

  • Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć Centrum prowadzi program bezpłatnej pomocy prawnej dla ofiar handlu. Prowadzi też kampanie informacyjne na temat tego zjawiska, więcej: www.pomocprawna.org


Informacje na temat innych organizacji zajmujących się niesieniem pomocy ofiarom handlu ludźmi można znaleźć na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich: www.pomoc.rpo.gov.pl.

Powrót na górę strony