Nie ufaj bezGRANICznie

Dane teleadresowe organizacj pozarządowych

Adresy i telefony organizacji pozarządowych świadczących pomoc ofiarom handlu ludźmi, osobom prostytuującym się, uchodźcom, imigrantom

Poniżej znajdują się adresy i telefony organizacji pozarządowych świadczących pomoc ofiarom handlu ludźmi, osobom prostytuującym się, uchodźcom, imigrantom.

Polskie Organizacje zaangażowane w walkę i zapobieganie handlowi ludźmi:

 • LaStrada
  skrytka pocztowa 5
  PL 00 - 956 Warszawa 10

  Telefon zaufania: +48 22 628 99 99
  • poniedziałek 15.00 - 19.00 (porady prawne)
   wtorek 9.00 – 21.00
   środa 14.00 – 20.00 (dyżur w języku rosyjskim)

fax: +48 22 622 19 85
e-mail: strada@pol.pl

 

Międzynarodowe Organizacje:

Holandia

 

Niemcy

 

W Niemczech działa KOK - krajowa sieć ngo’s, które działają przeciwko handlowi kobietami i przemocy wobec kobiet – migrantek. Organizacje stowarzyszone w KOK pomagają kobietom – ofiarom handlu w uzyskaniu schronienia, pomocy socjalnej, prawnej, medycznej i psychologicznej.

 

Włochy

 • ! Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute - Commitee for the Civil Rights of Prostitutes
  tel.: + 39 (0) 434 646 763
  fax: + 39 (0) 434 646 678
  www.luccioleonline.org
  e-mail: lucciole@iol.it
 • Numero Verde: 800 290 290 – telefon zaufania dla ofiar handlu ludźmi. Bezpłatny na terenie Włoch.
   

We Włoszech pomoc ofiarom handlu ludźmi udzielana jest przez około 200 zarejestrowanych organizacji pozarządowych koordynowanych przez Ministerstwo Równości.

 

Belgia

 • PAYOKE
  Leguitstraat 4, 2000 Antwerp, Belgium
  tel : +32 3 2322440
  fax : +32 3 2332324
 • PAG – ASA
  Rue des Alexiens 16b, 1000 Brussels, Belgium
  tel : +32 2 5116464
  fax : +32 2 5115868
 • SURYA
  Rue Hors – Chateau 28, 4000 Liege, Belgium
  tel : +32 2 2213557
  fax : +32 2 2236628

 

Wielka Brytania

 • Eaves Housing for Women
  POPPY Project
  tel.: 0 207 735 20 62
  24 Hour HOTLINE : 0207 840 7129 (telefon zaufania dla kobiet ofiar handlu ludźmi)
  e-mail: poppy@eaveshousing.co.uk
 • Anti-Slavery International
  tel.: +44 (0)20 7501 8920
  fax: +44 (0)20 7738 4110
  e-mail: info@antislavery.org
 • ECPAT UK
  tel: +44 (0)207 501 8927
  fax: +44 (0)207 738 4110
  e-mail: ecpatuk@antislavery.org

Informacji na temat zatrudnienia za granicą udzielają:

 • Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, tel. (085) 749-72-35,
 • Oddział terenowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łomży, ul. Nowogródzka 1, tel. (086) 216-77-77,
 • Oddział terenowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Suwałkach, ul. Przytorowa 9b, tel. (087) 566-66-01.

 

Powrót na górę strony