Uniwersytet Bezpiecznego Seniora

W związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem, rozpoczęcie realizacji akcji pn. "Uniwersytet Bezpiecznego Seniora" odbędzie się w innym terminie, o którym zostaną Państwo powiadomieni.

Zapraszamy wszystkich seniorów do bezpłatnego udziału 
w pilotażowym projekcie Uniwersytet Bezpiecznego Seniora

Czas trwania: marzec - czerwiec 2020 roku. W ramach akcji odbędą się wykłady i warsztaty informacyjno-edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa osób starszych oraz zajęcia ruchowe i edukacja leśna w Supraślu.

 

Powrót na górę strony