Narkomania

Instytucje pomocowe

BIAŁYSTOK

Młodzieżowy Ośrodek Terapii i Readaptacji „ETAP” w Białymstoku

ul. Włókiennicza 7
tel. 85 74 45 224

Punkt Konsultacyjny „MONAR” w Białymstoku

ul. Gen. Z. Berlinga 8
tel.  85 651 65 64

Katolicki Ośrodek Wychowania i Terapii Uzależnień Metanoia w Czarnej Białostockiej

skr. poczt. nr 45
tel. 85 710 32 41

Punkt Anonimowego  i Bezpłatnego Testowania w Kierunku HIV w Białymstoku

ul. Św. Rocha 3
tel. 85 742 63 61, 85 746 04 54

SPP ZOZ im. dr. Stanisława Deresza  w Choroszczy(pododdział detoksykacyjny)

ul. Pl. dr. Z. Brodowicza 1
tel. 85 719 10 91 wew. 251

NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno- -Readaptacyjny MONAR w Zaczerlanach

16-070 Choroszcz, Zaczerlany 25
tel. 85 7193314

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  im. K. Dłuskiego Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii UMB

15-740 Białystok, ul. Żurawia14
tel. 85 7409479

 

ŁOMŻA

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień.  Poradnia dla Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych

18-400 Łomża, ul. Rybaki 3
tel. 86 2166703

Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej Pracownia Immunoserologii w Łomży

18-400 Łomża, ul. Piłsudskiego 11
tel. 86 4733579

 

SUWAŁKI

Poradnia Leczenia Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych

16-400 Suwałki, ul. Waryńskiego 39b
tel. 87 5662883

Poradnia Skórno - Wenerologiczna przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim
w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60
tel. 87 5629431 wew. 431
 

 

AUGUSTÓW

Dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne (badania w kierunku HIV/AIDS)

16-300 Augustów, ul. Szpitalna 12
tel. 87 6444257

NZOZ "PZP - Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia"

16-300 Augustów, ul. Szpitalna 12a
tel. 87 6432816

Powrót na górę strony