Przemoc w rodzinie

Zauważ mnie! Usłysz mnie! – przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci

 

 

PRZEMOC WOBEC DZIECI

Sprawcami przemocy wobec dzieci często są bliskie mu osoby, także rodzice.

Przemoc wobec dzieci nie jest powiązana ze statusem społecznym, czy materialnym rodzin, może zdarzyć się w każdym środowisku.

Osoby o wysokim statusie społecznym często zadają sobie dużo więcej trudu, by taki fakt ukryć.

PRZEMOC WOBEC DZIECI może przybierać różne formy: przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna i zaniedbanie.

PEZEMOC FIZYCZNA – to stosowanie kar cielesnych, uszkodzenia ciała, zadawanie bólu, bicie, szarpanie i potrząsanie (zespół dziecka potrząsanego). W wyniku przemocy dzieci mogą przejawiać dwojakie zachowania: bierność, wycofanie, depresja, lub odwrotnie nadmierną ruchliwość i agresję co często powoduje odrzucenie przez inne dzieci i nauczycieli.

Dziecko myśli:

Wiem, że to wszystko była moja wina, to było za karę! Nie pokazuję moich siniaków i tego co mnie boli, bo moi najbliżsi nauczyli mnie ukrywać to w tajemnicy.

PRZEMOC PSYCHICZNA – to zachowanie dorosłych, takie jak odrzucenie emocjonalne, poniżanie, upokarzanie, ośmieszanie, groźby, brak wsparcia i zainteresowania dzieckiem, nadmierne kontrolowanie, wywieranie presji psychicznej, wymuszanie lojalności, szantażowanie, wzbudzanie poczucia winy, nieposzanowanie godności i prywatności dziecka. Wymagania i oczekiwania wobec dziecka, którym nie jest w stanie ono sprostać.

Słowa które ranią:

Wykończę się przez Ciebie. Nic nie potrafisz zrobić dobrze. Jesteś idiotą, Ty durniu. Nic dobrego z Ciebie nie wyrośnie. Żałuję, że się urodziłeś. Jesteś okropny – nie możesz być moim dzieckiem.

Przemoc psychiczna może przejawiać się także w  instrumentalnym traktowaniu dziecka, traktowaniu go jako zakładnika w prowadzonych przez dorosłych ich „prywatnych wojnach”, dziecko jako broń między skłóconymi, rozwodzącymi się rodzicami.

PRZEMOC SEKSUALNA – wobec dzieci może polegać na dotykaniu i pobudzaniu narządów płciowych dziecka, pokazywaniu dziecku materiałów pornograficznych, podglądaniu, obnażaniu się lub zmuszaniu do obnażania. Dziecko, które było zaangażowane w  jakąkolwiek aktywność natury seksualnej przez osobę dorosłą, w celu seksualnego zaspokojenia jest ofiarą przemocy seksualnej.

PRZEMOC PRZEZ ZANIEDBANIE: niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych dziecka, przez co dziecko jest niedożywione, zmęczone, kradnie, jest brudne nieprzyjemnie pachnie, jest ubrane nieadekwatnie do pogody.

Należy podkreślić, że bardzo rzadko występuje przemoc w rodzinie, którą można zakwalifikować tylko do jednego rodzaju, najczęściej różne formy przeplatają się ze sobą,
a ofiary nie są jej świadome.

Co może Cię zaniepokoić:

 • siniaki w szczególności na miękkich częściach ciała (siniaki na skórze łokci, kolan są z reguły wynikiem upadków),
 • zadrapania, skaleczenia, rany, opuchlizny
 • oparzenia,
 • łysienie z powodu urazu (rodzice ciągną dziecko za włosy lub wyniku stresu)
 • złamania, zwichnięcia
 • dziecko wzdryga się, kuli, gdy podchodzi dorosły, lub przy podniesieniu głosu
 • wykonuje gesty obronne
 • podawane przez nie wyjaśnienia dotyczące dolegliwości wydają się nieprawdopodobne
 • strój nie stosowny do pogody, zakrywający zranienia
 • lęk przed powrotem do domu
 • nadmierna agresywność lub apatia
 • zaburzenia mowy (wynikające z napięcia nerwowego)
 • dolegliwości psychosomatyczne (bóle brzucha, głowy, mdłości)
 • mimowolne ruchy mięśni , tiki
 • samookaleczenia
 • problemy ze snem, dziecko boi się chodzić spać
 • brak poczucia pewności siebie
 • wycofanie depresja, zachowania destrukcyjne,
 • częste kłamstwa, nieadekwatny lek przed konsekwencjami
 • picie alkoholu, narkotyzowanie się
 • wtórne moczenie się
 • myśli samobójcze

Przy przemocy seksualnej:

 • nieadekwatne do wieku rozbudzenie seksualne i słownictwo
 • prowokacyjne i uwodzicielskie zachowania seksualne
 • erotyczne zabawy lub rysunki
 • zachowania infantylne
 • infekcje, rany w jamie ustnej
 • ból przy oddawaniu moczu
 • krwawe stolce
 • ma trudności z chodzeniem lub siadaniem
 • urazy narządów płciowych, odbytu, pochwy
 • ciąża, choroby weneryczne, HIV

Przemoc fizyczna wobec dziecka, znęcanie się psychiczne oraz przemoc seksualna jest przestępstwem. W świetle polskiego prawa rodzice mają obowiązek troszczyć się o dziecko.

Art. 96¹ Osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych. 

(Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy)

Podejrzewasz przemoc wobec dziecka, nie wiesz co masz zrobić, nie masz pewności czy dziecko jest ofiarą krzywdzenia, boisz się niesłusznie kogoś oskarżyć, nie chcesz wchodzić w konflikt z rodzicami dziecka, boisz się że pogorszysz tylko sytuację....

 • Może nikt tego nie zauważył, może innymi też szarpią wątpliwości.
 • Twoja odwaga może uratować czyjeś dzieciństwo, a nawet życie. 
 • Powiadom instytucję telefonicznie lub pisemnie, (możesz rozbić to anonimowo) pamiętaj, by podać dane krzywdzonego dziecka i rodziny.

 

Zauważ mnie! Usłysz mnie!

 

Nie licz, że inni zareagują, zrób to Ty!

 

„Na szczęśliwe dzieciństwo nigdy nie jest za późno”.

 

Powiadom instytucję telefonicznie lub pisemnie

(możesz rozbić to anonimowo):

 

Policję 997 lub 112

Prokuraturę

Sąd Rodzinny

Opiekę społeczną

 

Telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800121212

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Niebieska linia:  801 120 002 niebieskalinia@niebieskalinia.info

 

Pliki do pobrania